เหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงสติปัฏฐาน เพียงแค่ ๔
 
อิสระ
อิสระ
วันที่  23 มี.ค. 2550
หมายเลข  3169
อ่าน  801

รบกวนขอทราบหน่อยนะครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้า และขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 24 มี.ค. 2550


คลิกอ่าน .. เหตุที่ตรัสสติปัฏฐานไว้ ๔ อย่าง

จาก .. พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 659

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 24 มี.ค. 2550


คนที่มีชีวิตอยู่ร้อยปี แต่ไม่ได้เจริญสติปัฎฐานเปรียบเหมือนคนตาย ส่วนคนที่มีชีวิตอยู่

เพียงวันเดียวแต่เจริญสติปัฏฐานประเสริฐกว่า

 
  ความคิดเห็น 3  
 
devout
วันที่ 24 มี.ค. 2550


ธรรมเป็นเรื่องธรรมดา ธรรมดาก็คือในขณะนี้ เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้กระทบสัมผัส

คิดนึก สิ่งที่แสนธรรมดาและใกล้ตัวที่สุดนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ แต่อยากจะรู้สิ่งที่ไกลตัวออกไป ซึ่งไม่ใช่วิสัย ถ้าอยากจะรู้ธรรม อยากจะเข้าใจธรรม ก็ต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฎในขณะนี้ให้ถูกต้อง เป็นของจริงเพราะกำลังปรากฎ ทั้งทางตา หู จมูก ลิ้นกาย ใจ ไม่พ้นไปจากนี้เลย ไม่ต้องใส่ชื่อ ไม่ต้องจัดหมวดหมู่ ไม่ต้องมีขั้นตอนใดๆ ทั้งสิ้น แต่ควรระลึกศึกษาจนกว่าจะรู้ชัด ว่าสิ่งที่กำลังปรากฎเป็นเพียงแต่สภาพธรรมอย่างหนึ่งเท่านั้น นี่คือพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องรู้ก่อนที่จะไปรู้อย่างอื่นค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 24 มี.ค. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 24 มี.ค. 2550
อนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 6  
 
กุมารน้อย
วันที่ 26 มี.ค. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
pornpaon
วันที่ 16 พ.ย. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 16 พ.ย. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
suwit02
วันที่ 17 พ.ย. 2551


อ้างอิงจาก : ความคิดเห็นที่ 3 โดย devout

ธรรมเป็นเรื่องธรรมดา ธรรมดาก็คือในขณะนี้ เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้กระทบสัมผัส

คิดนึก สิ่งที่แสนธรรมดาและใกล้ตัวที่สุดนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ แต่อยากจะรู้สิ่งที่ไกลตัวออกไป ซึ่งไม่ใช่วิสัย ถ้าอยากจะรู้ธรรม อยากจะเข้าใจธรรม ก็ต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฎในขณะนี้ให้ถูกต้อง เป็นของจริงเพราะกำลังปรากฎ ทั้งทางตา หู จมูก ลิ้นกาย ใจ ไม่พ้นไปจากนี้เลย ไม่ต้องใส่ชื่อ ไม่ต้องจัดหมวดหมู่ ไม่ต้องมีขั้นตอนใดๆ ทั้งสิ้น แต่ควรระลึกศึกษาจนกว่าจะรู้ชัด ว่าสิ่งที่กำลังปรากฎเป็นเพียงแต่สภาพธรรมอย่างหนึ่งเท่านั้น นี่คือพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องรู้ก่อนที่จะไปรู้อย่างอื่นค่ะ


สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ