มหาสุตตโสมชาด
 
Khaeota
วันที่  7 ต.ค. 2552
หมายเลข  13883
อ่าน  627

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๔ ภาค ๑ - หน้าที่ 662

ข้อความบางตอนจาก มหาสุตตโสมชาด  

  ส่วนเจ้าโปริสาท  พอไปถึงโคนต้นไทรของตนแล้ว เข้านอนอยู่ภายในย่านนั้น ได้ทำพิธีบวงสรวงว่าข้าแต่เจ้ารุกขเทวดา  ถ้าท่านสามารถทำแผลของข้าพเจ้าให้หายได้ภายใน ๗ วันนี้ ข้าพเจ้าจักล้างลำต้นของท่านด้วยเลือดในลำคอของกษัตริย์ ๑๐๑ พระองค์ในชมพูทวีปทั้งหมด จักแวดวงด้วยลำไส้ของกษัตริย์เหล่านั้น จักกระทำพลีกรรมด้วย เนื้อมีรส ๕  ดังนี้ เมื่อเขาไม่ได้มังสะและข้าวน้ำ ร่างกายซูบซีดลง แผลได้หายภายใน ๗ วันนั้นเอง. เขาจึงสำคัญไปว่า  เป็นด้วยอานุภาพของเทวดา  รุกขเทวดาเห็นการกระทำของเธอ

  คิดว่า เจ้าโปริสาทจักทำพลีกรรมแก่เรา ความผาสุกแม้สักหน่อยหนึ่งในแผลของเขา เรามิได้กระทำให้ บัดนี้ความผาสุกของเขานั้น  จักทำความพินาศใหญ่ให้แก่พระราชาเหล่านั้น 


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ