เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 
fueng
วันที่  21 มี.ค. 2550
หมายเลข  3137
อ่าน  782

เรื่องนี้มีกล่าวถึงในพระไตรปิฎกหรือไม่  ช่วยยกตัวอย่างถ้ามีจริง  ทำไมคนถึงมีความ

เชื่อเรื่องนี้  ถ้าหากไม่มีจริง


Tag  สรณะที่เกษมและไม่เกษม สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 21 มี.ค. 2550


เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระไตรปิฎก  และอรรถกถาไม่มีกล่าวถึง  เพราะบุคคลในยุคนั้นเป็นผู้มี  พระรัตนตรัยเป็นสรณะ  ย่อมไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งอื่น  นอกจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า  แม้เทวดา พระอินทร์ พระพรหม ย่อมถึง  พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง  เป็นสรณะ  เป็นสิ่งสูงสุด  เพราะฉะนั้น ผู้มีปัญญา คือพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านเป็นตัวอย่างที่ดี  ท่านเคารพ  นับถือในสิ่งที่มีคุณจริงๆ  ขอเชิญอ่านข้อความ  ที่พระอริยะกล่าวถึง  พระธรรมว่าเป็นยาขนานศักดิ์สิทธิ์

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 21 มี.ค. 2550

ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่... คาถาของพระอุบาลีเถระ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 มี.ค. 2550

   
  เวลาคนเราประสบกับความทุกข์  ก็มักจะหาที่พึ่ง   ก็แล้วแต่ใครจะมีบุญได้เลือกที่พึ่งที่สูงสุด   คือพระรัตนตรัย หรือไปหาที่พึ่งอื่นที่ไม่ใช่สรณะ ก็ไม่พ้นจากทุกข์ไปได้ ขอยกตัวอย่างจากพระไตรปิกฏค่ะ

   ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...สรณะที่เกษมและไม่เกษม

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 21 มี.ค. 2550


  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คนเราเชื่อกัน ก็หมายถึง เทวดา พรหม ที่คิดว่า  สามารถบันดาลสิ่งต่างๆ  ตามที่เราปรารถนาหรือขอได้ ดังนั้น  สิ่งศักดิ์ตามที่เข้าใจกัน ก็คือบุคคลที่มีอำนาจ  สามารถให้สิ่งต่างๆ ได้   แต่เราลืม  เรื่องกรรม   และผลของกรรม   เราเกิดมา   ใครบันดาลมา  หรือเป็นกรรมของเราเอง   เราขอเพื่อน   เพื่อนให้ของ  เพื่อนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่า  หรือเพราะกรรมของเรา  จึงได้ของ  เทวดามีกรรมของเขาไหม  ก็มี  เทวดาตกนรกได้ไหม  ก็ได้  ถ้าศักดิ์สิทธิ์จริง  ทำไมยังไปนรก  ก็เพราะกรรม  ดังนั้นเทวาดา  หรือ  พรหม ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ ใครทำอะไร  บันดาลอะไรไม่ได้   นอกจากกรรมของตนเท่านั้น   ดังนั้น ควรประกอบกรรมดีนะครับ  ขอยก  ข้อความที่แสดงว่า  เป็นเรื่องของกรรม  ไม่ใช่เทวดา  หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...สังขพราหมณ์   
    
ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ