สังฆทาน
 
แหม่มค่ะ
วันที่  21 มี.ค. 2550
หมายเลข  3141
อ่าน  1,728

สังฆทาน  หมายถึง ทานที่ให้แก่สงฆ์  การที่มีจิตนอบน้อมต่อสงฆ์  จะกี่รูปก็ตาม  บางแห่งกล่าวถึงสงฆ์  ๔  รูป ก็เรียกสังฆทาน โดยมิได้กล่าวถึงความเคารพในพระสงฆ์ 

ขอทางมูลนิธิฯ  กรุณาช่วยให้หายสงสัย


Tag  พระอริยสงฆ์ สังฆทาน
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 21 มี.ค. 2550


คำว่า สงฆ์  ในพระไตรปิฎกมีหลายความหมาย  ในบางแห่งหมายถึง   พระอริยสงฆ์หรือปรมัตถสงฆ์  ในบางแห่งหมายถึง สมมุติสงฆ์  โดยศัพท์ คำว่า สงฆ์ หมายถึงหมู่  สังฆทานหมายถึง ทานที่ถวายมุ่งตรงต่อสงฆ์ มีความเคารพในพระสงฆ์ ส่วนจำนวนของพระภิกษุที่มารับทาน  จำนวนกี่รูปก็ได้  คือ  ตามกำลังทรัพย์ของผู้เป็นทายก

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 21 มี.ค. 2550

  ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...การถวายสังฆทาน

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 มี.ค. 2550

สังฆทาน  หมายถึง  จิตที่มุ่งตรงต่อพระอริยสงฆ์  ไม่เจาะจงภิกษุบุคคล   ไม่ว่าพระภิกษุรูปนั้น จะเป็นพระเถระ หรือเป็นสามเณร หรือเป็นภิกษุที่ทุศีล เราก็ไม่หวั่นไหว  ให้ด้วยความนอบน้อม  เคารพในสงฆ์
 
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
devout
วันที่ 22 มี.ค. 2550
ขณะที่หวั่นไหว (ในผู้รับ) ทราบหรือไม่ว่าเป็นเพราะอะไร?  ท่านก็เจริญสติได้แม้ในขณะนั้น
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
รัตนาพร
วันที่ 23 มี.ค. 2550

ในเวลาทำสังฆทาน  เราตั้งใจให้  แต่เราไม่แน่ใจว่าพระสงฆ์ จะเป็นพระที่   ปฎิบัติดี

ปฎิบัติชอบหรือไม่  เราจะได้บุญเต็มที่หรือไม่

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เจตสิก
วันที่ 23 มี.ค. 2550
ถ้าทำบุญ โดยมีอกุศลเป็นบริวาร บุญนั้นย่อมไม่มีผลมาก
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
2000ราตรี
วันที่ 27 มี.ค. 2550


ขออนุโมทนา  เคยได้ยินมาเหมือนกันว่า  ต้องพระสงฆ์ 4 รูป  ถึงจะเป็นสังฆทานได้

หรือการถวายอาหาร  ก็เป็นสังฆทานได้

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
มหา
วันที่ 14 เม.ย. 2550


  สังฆทาน คือ การถวายเป็นของส่วนกลาง จะถวายแก่ภิกษุ หรือสามเณรก็ได้ ก็เป็นสังฆทาน  การตักบาตรตอนเช้าไม่เป็นสังฆทาน ถึงแม้ผู้ที่ใส่บาตรจะน้อมจิตไปในสงฆ์ก็ตาม   เพราะพระที่มารับ  ไม่ใช่ตัวแทนสงฆ์  และท่านก็ไม่รู้เรื่องด้วยว่า   เราถวายสังฆทาน  ถ้าจะให้เป็นสังฆทานตอนใส่บาตร  ก็ต้องบอกพระท่านว่า   นิมนต์ท่านเป็นตัวแทนสงฆ์  รับบิณฑบาต  ถึงจะเป็นสังฆทาน  ไม่เช่นนั้น  ก็คงเป็นปาฏิบุคคลิกทาน จำไว้ว่า สังฆทาน  คือการถวายเป็นของส่วนกลาง คณะสงฆ์ต้องรับรู้ด้วย

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
jaturong
วันที่ 2 เม.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ