สังฆทาน
 
แหม่มค่ะ
วันที่  21 มี.ค. 2550
หมายเลข  3141
อ่าน  2,018

สังฆทาน หมายถึง ทานที่ให้แก่สงฆ์ การที่มีจิตนอบน้อมต่อสงฆ์ จะกี่รูปก็ตาม บางแห่งกล่าวถึงสงฆ์ ๔ รูป ก็เรียกสังฆทาน โดยมิได้กล่าวถึงความเคารพในพระสงฆ์

ขอทางมูลนิธิฯ กรุณาช่วยให้หายสงสัย


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 21 มี.ค. 2550

คำว่า สงฆ์ ในพระไตรปิฎกมีหลายความหมาย ในบางแห่งหมายถึง พระอริยสงฆ์หรือปรมัตถสงฆ์ ในบางแห่งหมายถึง สมมุติสงฆ์ โดยศัพท์ คำว่า สงฆ์ หมายถึงหมู่ สังฆทานหมายถึง ทานที่ถวายมุ่งตรงต่อสงฆ์ มีความเคารพในพระสงฆ์ ส่วนจำนวนของพระภิกษุที่มารับทาน จำนวนกี่รูปก็ได้ คือ ตามกำลังทรัพย์ของผู้เป็นทายก

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 21 มี.ค. 2550

ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...

การถวายสังฆทาน

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 มี.ค. 2550

สังฆทาน หมายถึง จิตที่มุ่งตรงต่อพระอริยสงฆ์ ไม่เจาะจงภิกษุบุคคล ไม่ว่าพระภิกษุรูปนั้น จะเป็นพระเถระ หรือเป็นสามเณร หรือเป็นภิกษุที่ทุศีล เราก็ไม่หวั่นไหว ให้ด้วยความนอบน้อม เคารพในสงฆ์

 
  ความคิดเห็น 4  
 
devout
วันที่ 22 มี.ค. 2550
ขณะที่หวั่นไหว (ในผู้รับ) ทราบหรือไม่ว่าเป็นเพราะอะไร? ท่านก็เจริญสติได้แม้ในขณะนั้น
 
  ความคิดเห็น 5  
 
รัตนาพร
วันที่ 23 มี.ค. 2550

ในเวลาทำสังฆทาน เราตั้งใจให้ แต่เราไม่แน่ใจว่าพระสงฆ์ จะเป็นพระที่ปฎิบัติดีปฎิบัติชอบหรือไม่ เราจะได้บุญเต็มที่หรือไม่

 
  ความคิดเห็น 6  
 
เจตสิก
วันที่ 23 มี.ค. 2550
ถ้าทำบุญ โดยมีอกุศลเป็นบริวาร บุญนั้นย่อมไม่มีผลมาก
 
  ความคิดเห็น 7  
 
2000ราตรี
วันที่ 27 มี.ค. 2550

ขออนุโมทนา เคยได้ยินมาเหมือนกันว่า ต้องพระสงฆ์ ๔ รูป ถึงจะเป็นสังฆทานได้ หรือการถวายอาหาร ก็เป็นสังฆทานได้

 
  ความคิดเห็น 8  
 
มหา
วันที่ 14 เม.ย. 2550

สังฆทาน คือ การถวายเป็นของส่วนกลาง จะถวายแก่ภิกษุ หรือสามเณรก็ได้ ก็เป็นสังฆทาน การตักบาตรตอนเช้าไม่เป็นสังฆทาน ถึงแม้ผู้ที่ใส่บาตรจะน้อมจิตไปในสงฆ์ก็ตาม เพราะพระที่มารับ ไม่ใช่ตัวแทนสงฆ์ และท่านก็ไม่รู้เรื่องด้วยว่าเราถวายสังฆทาน ถ้าจะให้เป็นสังฆทานตอนใส่บาตรก็ต้องบอกพระท่านว่า นิมนต์ท่านเป็นตัวแทนสงฆ์รับบิณฑบาต ถึงจะเป็นสังฆทาน ไม่เช่นนั้น ก็คงเป็นปาฏิบุคคลิกทาน จำไว้ว่า สังฆทาน คือการถวายเป็นของส่วนกลาง คณะสงฆ์ต้องรับรู้ด้วย

 
  ความคิดเห็น 9  
 
jaturong
วันที่ 2 เม.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 2 มิ.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ