รู้จักอกุศลของตนเอง
 
แหม่มค่ะ
วันที่  21 มี.ค. 2550
หมายเลข  3142
อ่าน  308


วันนี้ได้ฟังธรรม  ในเรื่องเป้าหมายของการศึกษาธรรม  คือ    การรู้จักอกุศลของตัวเอง ฟังแล้วโดนจริง ๆ ศึกษาวิชาการมากมาย  แต่ไม่รู้จักอกุศลที่เกิดขึ้น  ก็ไม่รู้จักธรรม ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกไม่ค่ะ 


Tag  กุศล ศึกษา อกุศล

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
sumekkongtan
sumekkongtan
วันที่ 21 มี.ค. 2550
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 21 มี.ค. 2550

การรู้จักอกุศลของตัวเอง   หมายถึง   การศึกษาธรรม  ก็เพื่อเห็นอกุศลของตน  เพื่อดูกิเลสของตนเท่านั้น ไม่ใช่ไปเห็นของคนอื่น แต่ประเด็นสำคัญ  การรู้จักอกุศลของตน ก็มีหลายระดับ  คำว่ารู้ก็รู้ด้วยปัญญานั่นเอง  มีหลายระดับนะครับ เช่น พอโกรธเกิดขึ้นกับเรา  เราก็บอกว่าเราโกรธนะ ไม่ดีเลย นี่ก็เป็นการรู้โดยการคิดนึกเอา ทั้ง ๆ ที่สภาพธรรมนั้น ดับไปแล้ว แต่ขณะที่คิดถึงความโกรธนั้น  ก็เป็นเราที่คิด ไม่ได้รู้ว่า โกรธเป็นธัมมะไม่ใช่เรา  ดังนั้น การรู้จักอกุศลของตัวเองอย่างแท้จริง  อันนำไปสู่การดับกิเลสก็คือ   สติระลึก (ขั้นสติปัฏฐาน  ไม่ใช่คิดนึก) สภาพธัมมะที่มีขณะนั้น  ว่าไม่ใช่เรา  เป็นธัมมะ (ไม่ใช่คิดนึกนะ)   นี่แหละ  จึงชื่อว่ารู้จักอกุศลของตนเองครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 22 มี.ค. 2550

         ขณะที่อกุศลเกิดไม่รู้ว่าเป็นอกุศลขณะนั้นชื่อว่าไม่รู้จักธรรม   แต่ถ้าเราเริ่มศึกษาและฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์  เราจะรู้จักกิเลสของตัวเองมากขึ้นและเห็นโทษของกิเลส ก็เริ่มอบรมปัญญาเพื่อละกิเลสตามกำลังของปัญญาที่สะสมมา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
namarupa
namarupa
วันที่ 22 มี.ค. 2550

      
     วันนี้ได้ฟังธรรม ในเรื่องเป้าหมายของการศึกษาธรรม คือ การรู้จักอกุศลของตัวเอง ฟังแล้วโดนจริง ๆ  ศึกษาวิชาการมากมาย  แต่ไม่รู้จักอกุศลที่เกิดขึ้น ก็ไม่รู้จักธรรม ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกไม่คะ

       โดนอย่างที่คุณว่าจริง ๆ ค่ะ  คุณเข้าใจถูกต้องแล้วค่ะ  เพราะคนส่วนใหญ่ พอตัวเองเริ่มศึกษาธรรม   และเมื่อมีความเข้าใจเกิดขึ้น  ก็อยากที่จะให้ผู้อื่น  เช่นคนใกล้ชิด เพื่อน แฟน พี่น้อง ฯลฯ ได้เข้าใจเหมือนอย่างที่ตนเข้าใจ  แต่หารู้ไม่ว่า  ขณะที่ตัวเองมีทั้งกุศลและอกุศลเกิดขึ้นในขณะนั้นก็ยังไม่รู้  แล้วจะไปรู้อกุศลของคนอื่น และไปสั่งสอนเขาว่าควรที่จะทำอย่างนั้น อย่างนี้ ได้อย่างไร? ประโยชน์อยู่ที่ไหน? ต้องหันกลับมาถามตัวเองดูก่อน…..

       ขอเป็นกำลังใจให้คุณ  และหวังว่าปัญญาคุณจะเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป  เพื่อประโยชน์ของตัวคุณเอง ไม่ใช่เพื่อคนอื่น โชคดีค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
medulla
วันที่ 22 มี.ค. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ