ทำอย่างไรให้จิตมีสมาธิขณะทำงาน
 
KANATE
วันที่  19 ม.ค. 2556
หมายเลข  22356
อ่าน  914

ต้องออกตัวก่อนเลยว่า กระผมเพิ่งสมัครสมาชิกเพราะว่าเข้าเวปนี้มาด้วยความบังเอิญ และได้อ่านบทความสนทนาธรรมดีๆ ๆ หลายข้อในนี้ จึงได้ตัดสินใจสมัครสมาชิก  เพราะเห็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน   หัวข้อที่กระผมตั้งคำถามนี้เป็นคำถามที่ผมมีความใคร่รู้ที่จะนำมาปฎิบัติตัวปฎิบัติตนเสียใหม่ ต้องบอกว่าผมเป็นบุคคลประเภทไม่มีความอดทน ไม่มีสมาธิขณะทำงาน ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบ แต่เป็นบุคคลที่่ว่อกแว่ก ขาดสมาธิเป็นตัวตั้ง ผมจึงขอแสงสว่างซึ่งเป็นคำตอบจากเพื่อนๆ สหายธรรมเพื่อคลายความทุกข์ใจ ทำอย่างไรจึงหลุดพ้นจากจุด ที่ผมเป็นอยู่ครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
KANATE
วันที่ 20 ม.ค. 2556

ขอเชิญทุกท่านร่วมสนทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 21 ม.ค. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับ

ผมก็เคยเป็นอย่างที่ผู้ถามเป็นมาก่อน สำหรับผมนั้น ก็ใช้วิธีอ่านหนังสือบ่อยๆ (ส่วนตัวอ่านหนังสือธรรม) เพราะสำหรับผมแล้ว ขณะที่อ่านหนังสือ ขณะนั้นจะตั้งใจจดจ่อกับเรื่องนั้น ทำให้มีสมาธิ คือ มีจิตจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นเป็นเวลานานๆ ทำให้มีสมาธิมากขึ้น ไม่หลงลืมง่าย

อีกวิธีหนึ่ง คือ รู้ว่าจะลืมอะไร หรือจะต้องทำอะไร ก็นึกเรื่องนั้นบ่อยๆ ก็จะไม่ลืมและมีสมาธิกับเรื่องนั้น เพราะอาศัยการนึกคิดถึงเรื่องนั้นบ่อยๆ   ชวนจิต ก็เสพคุ้นกับอารมณ์นั้นบ่อยๆ ทำให้สมาธิไมสั้น ไม่หลงลืมง่ายในเรื่องนั้น ครับ

หากว่าอ่านหนังสือธรรมก็จะเป็นประโยชน์กว่า เพราะจะทำให้คิดถูก และเกิดสมาธิที่เกิดกับกุศลจิตด้วย ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 3  
 
KANATE
วันที่ 21 ม.ค. 2556

สรุป คือ ตัวเราต้องมีจิตจดจ่อกับเรื่องนั้น แล้วใช้ระยะเวลาในการอยู่กับเรื่องที่ทำนานๆ ขอบคุณสำหรับคำตอบที่เป็นแนวทางครับ ถ้าคุณ paderm จะแนะนำหนังสือธรรมะเบื้องต้นที่ควรอ่านสำหรับคนที่เริ่มศึกษาธรรมมะอย่างผม ควรจะเริ่มจากเล่มไหนดีครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
  ความคิดเห็น 5  
 
KANATE
วันที่ 22 ม.ค. 2556

ขอบคุณอีกครั้งครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
Rodngoen
วันที่ 5 พ.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 4 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ