สนทนาธรรมกับคณะอาจารย์ มศพ. 30 พ.ค. 2565หมายเลข  5393
ปรับปรุง  27 มิ.ย. 2565