ประดิษฐานพระธรรม ณ แดนพุทธภูมิ
ตอนที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๕

ตอนที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕ ช่วงเช้าหมายเลข  5382
ปรับปรุง  4 มิ.ย. 2565