พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มอบให้มูลนิธิพระธรรม ประเทศอินเดีย


หมายเลข  5383
ปรับปรุง  24 พ.ค. 2565