สนทนาปัญหาธรรม 17 พ.ค. 2565หมายเลข  5378
ปรับปรุง  19 พ.ค. 2565