สนทนาธรรมกับคณะอาจารย์ มศพ. 16 พ.ค. 2565หมายเลข  5376
ปรับปรุง  27 มิ.ย. 2565