สนทนาปัญหาธรรม - ประดิษฐานพระธรรม ณ แดนพุทธภูมิ
ช่วงเช้า

ช่วงบ่ายหมายเลข  5394
ปรับปรุง  4 มิ.ย. 2565