สนทนาธรรมกับคณะอาจารย์ มศพ. 13 มิ.ย. 2565หมายเลข  5412
ปรับปรุง  27 มิ.ย. 2565