แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๓ ตอนที่ ๒๑ - ๓๐

แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๓ ตอนที่ ๒๑ - ๓๐
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

การฟังธรรมก็ควรที่จะให้ได้ประโยชน์ ได้เหตุผลจากการฟังเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตามได้ถูกต้องด้วย การอบรมเจริญปัญญาตามปกตินี่ หลายท่านก็อาจจะรู้สึกว่าสติเกิดน้อยจริงๆ ท่านอยากจะได้สติมากๆ แต่อย่าลืมว่า การเจริญสติเพื่ออบรมเจริญปัญญารู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริง คือเมื่อสติระลึกรู้สภาพธรรมใด ก็พิจารณาเพื่อรู้ลักษณะที่เป็นนามธรรม หรือรูปธรรมของสิ่งที่ปรากฏ หนทางนี้เป็นหนทางเดียวเท่านั้นไม่ใช่หนทางอื่น


หมายเลข  323
เปิด  813
ปรับปรุง  10 พ.ย. 2566