พระอรหันต์ดับกิเลสหมดแล้วก็ยังฟังพระธรรม พอ.4237


  ผู้ถาม   แต่ก็ยังไม่เพียงพอ คือหมายความว่าความเข้าใจนี้แค่รู้สภาพแข็งขณะนั้น รู้ลักษณะแข็งก็ยังไม่เพียงพอ คือหมายความว่าความเข้าใจของคนที่จะเข้าใจจริง ๆ ต้องพัฒนายิ่งขึ้น เป็นว่าแข็งที่จะปรากฏก็ไม่เที่ยง

  สุ.   ถ้าเพียงพอก็ไม่ต้องฟังอีกเลย

  ผู้ถาม   ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นทีละขั้น ๆ ใช่ไหมกว่าจะเข้าใจว่ามันไม่เที่ยง

  สุ.   พระอรหันต์ดับกิเลสหมดแล้วก็ยังฟังพระธรรม เพราะว่าชีวิตของท่านจะไปทำอะไรดี


  Tag  ดับกิเลส ฟังพระธรรม
  หมายเลข 11626
  27 มี.ค. 2562