ทาน ศีล ภาวนา พอ.4233


    สุ.   กุศลเป็นไปในทาน ในศีล ในภาวนา ขณะที่ศรัทธาเกิด ขณะนั้นจะเป็นไปในอะไร ก็ต้องเป็นศีล เพราะเหตุว่าขณะนั้นไม่มีการล่วงอกุศลทางกาย วาจาและขณะใดที่มีความประพฤติเป็นไปในการเกื้อกูลด้วยการช่วยเหลือ ขณะนั้นก็เป็นการกระทำทางกาย ทางวาจาซึ่งเป็นไปในศีล เวลาที่มีการสงเคราะห์คนอื่นด้วยวัตถุเป็นไปในการให้ ขณะนั้นก็เป็นทาน แต่ต้องเป็นไปในทาน ศีล ภาวนา ถ้าไม่ใช่ทาน ไม่ใช่ภาวนา ขณะนั้นก็เป็นกุศล เป็นศีล เพราะไม่ล่วงทุจริต

     


    หมายเลข 11522
    6 ก.ย. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari