เหมือนเลยเห็นไป พอ.4233


  ผู้ถาม             มีความรู้สึกว่าเหมือนเลยเห็นไป เหมือนกับว่ามันไม่ทัน

  สุ.     ก็คือต้องฟังให้เข้าใจว่าจิตนี่เกิดดับเร็วขนาดไหน แค่ไหน ประมาณไม่ได้ จึงไม่ประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรม เพราะเหตุว่าเกิดแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วในขณะนี้เอง ถ้าไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมหนึ่งสภาพธรรมนั้นก็ดับแล้ว  ๆ ก็เกิดดับสืบต่ออยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความฝันหรือเปล่า

  ผู้ถาม     อยู่

  สุ.     ถ้าไม่รู้ อยู่ในโลกของความฝันจะไม่คลายความติดข้องเพราะยังคิดว่ามีจริง ๆ เป็นเราด้วย เป็นของเราด้วย แต่ความจริงไม่ใช่เลย ที่เคยอุปมาว่าในฝันได้อะไรตั้งหลายอย่าง พอตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นมีอย่างที่ได้ฉันใด ขณะนี้ก็คิดว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ได้ดับ แต่ว่าความจริงสิ่งที่ปรากฏนี้แหละดับไปตลอดเวลาไม่เหลือเลย


  Tag  เกิดแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็ว
  หมายเลข 11564
  7 ก.ย. 2561