สิ่งที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาครบถ้วน พอ.4234


    สุ.   ถ้าเป็นธรรมที่เราสามารถจะเข้าใจในความละเอียดของพระไตรปิฎกและอรรถกถา ข้อความในหนังสือเล่มอื่นจะไม่ต่างกันเลย ไม่ใช่หมายความว่ามีหนังสือเล่มอื่นต่างหากเพิ่มเติมจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา แต่ว่าสิ่งที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาครบถ้วน แต่โดยการที่ว่าบางท่าน ๆ ก็มีเจตนาที่จะอนุเคราะห์บุคคลอื่นในการที่จะกล่าวถึงธรรมโดยนัยต่าง ๆ แต่ความถูกต้องทั้งหมดต้องมาจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา เพราะฉะนั้นก็ศึกษาให้เข้าใจพระไตรปิฎกและก็อรรถกถาให้ถูกต้องและก็จะเข้าใจ ไม่ว่าหนังสือเล่มนั้นใครจะเป็นคนเขียน สมัยไหน ยุคไหนก็ตามแต่ ก็สามารถจะรู้ได้ว่าขณะไหนถูกต้องมากน้อยแค่ไหน


    Tag  พระไตรปิฎกและอรรถกถา
    หมายเลข 11569
    12 ก.ย. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari