ยังไม่ได้เข้าถึงความไม่มีตัวตน พอ.4234


  ผู้ถาม     อยู่บ้านหนูก็ชอบอ่านพระไตรปิฎก และก็จะมีความคิดว่าอันนี้ไม่ใช่ เอาในพระไตรปิฎกดีกว่า หนูก็คิดอย่างนี้ ก็เลยมีความคิดที่ว่าอคติกับหนังสือหรือบุคคลที่แต่งหนังสือนี้หรือเปล่า ก็มีความคิดแบบนี้ก็เลยอยากจะมาถาม

  สุ.     คุณนภายังไม่ได้เข้าถึงความไม่มีตัวตน มีใครหรือเปล่า หรือว่ามีเรื่องที่เรากำลังคิด เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจะไม่จบปัญหา ก็จะมีหนังสืออื่นอีกเยอะแยะทีเดียว แต่ถ้าเราสามารถจะมีความเข้าใจสภาพธรรมที่มีจริงทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เราก็รู้แม้ในขณะที่กำลังคิด แล้วคุณนภาสงสัย ขณะที่กำลังสงสัยเป็นธรรมหรือเปล่า อันนี้ประโยชน์กว่าไหมคะ

  ผู้ถาม     ค่ะ

  สุ.     หรือว่าจะไปสอบสวนให้ได้เรื่องได้ราว แทนที่จะรู้ว่าขณะนั้นก็เป็นสภาพธรรมที่เกิดแล้วคิดแล้วก็ดับไป อะไรจะมีประโยชน์กว่ากัน

   


  หมายเลข 11570
  วันที่ 12 ก.ย. 2561