ต้องรู้สภาพจิต พอ.4234


  ผู้ถาม   เมื่อเช้านั่งรถเมล์มาก็นึกถึงแนวความคิดนี้ ก็คือถ้าเราต้องการจะช่วยยกอาหารให้ผู้ร่วมโต๊ะ อันนั้นก็ไม่น่าจะเป็นโลภะ น่าจะเป็นมหากุศล แต่ว่าเป็นวิปยุตต์ก็ได้ เป็นอย่างนี้ได้ไหมครับ

  สุ.   ต้องพิจารณาจิต ขณะที่คิดถึงคนใกล้เคียงว่าเขาอาจจะเอื้อมไม่ถึง อาหารอยู่ไกล และก็มีจิตที่เอื้อเฟื้อ ขณะนั้นเป็นจิตที่ดีหรือไม่ดี

  ผู้ถาม   ดี

  สุ.   ขณะนั้นก็เป็นกุศลจิต เพราะฉะนั้นต้องคิดถึงสภาพของจิต

  ผู้ถาม   เพราะฉะนั้นในขณะที่เรากำลังเคลื่อนไหวร่างกายหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นอกุศลจิตตลอดเวลาก็ไม่ใช่

  สุ.   ต้องรู้สภาพจิต


  Tag  จิตที่เอื้อเฟื้อ สภาพของจิต
  หมายเลข 11572
  13 ก.ย. 2561  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari