ต้องรู้สภาพจิต พอ.4234

  ผู้ถาม     เมื่อเช้านั่งรถเมล์มาก็นึกถึงแนวความคิดนี้ ก็คือถ้าเราต้องการจะช่วยยกอาหารให้ผู้ร่วมโต๊ะ อันนั้นก็ไม่น่าจะเป็นโลภะ น่าจะเป็นมหากุศล แต่ว่าเป็นวิปยุตต์ก็ได้ เป็นอย่างนี้ได้ไหมครับ

  สุ.     ต้องพิจารณาจิต ขณะที่คิดถึงคนใกล้เคียงว่าเขาอาจจะเอื้อมไม่ถึง อาหารอยู่ไกล และก็มีจิตที่เอื้อเฟื้อ ขณะนั้นเป็นจิตที่ดีหรือไม่ดี

  ผู้ถาม     ดี

  สุ.     ขณะนั้นก็เป็นกุศลจิต เพราะฉะนั้นต้องคิดถึงสภาพของจิต

  ผู้ถาม     เพราะฉะนั้นในขณะที่เรากำลังเคลื่อนไหวร่างกายหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นอกุศลจิตตลอดเวลาก็ไม่ใช่

  สุ.     ต้องรู้สภาพจิต


  หมายเลข 11572
  ปรับปรุง 13 ก.ย. 2561