ลักษณะของสภาพรู้ 1 พอ.4233


  ผู้ถาม   จะเรียนถามถึงเรื่องลักษณะของสภาพรู้

  สุ.   กำลังเห็น

  ผู้ถาม   กำลังเห็น ๆ แล้ว

  สุ. เห็นเป็นสภาพที่รู้คือเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏ เพราะถ้าคิดถึงสภาพธรรมที่ต่างกัน ๒ อย่าง สภาพธรรมอย่างหนึ่งแม้เกิดมีลักษณะเฉพาะสภาพธรรมนั้น แต่ก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ เช่น แข็ง  ๆ ก็เห็นไม่ได้ คิดนึกไม่ได้ สุขทุกข์ไม่ได้ แต่เห็นนี่มี ลองคิดถึงความจริงของสภาพธรรมอย่างหนึ่ง แม้ว่าจะยากจริง ๆ  ที่จะรู้ว่าธาตุชนิดนี้เป็นสิ่งที่มีจริง เกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด เช่น ขณะนี้จิตเห็นเกิดจึงเห็น ทำกิจเห็น จิตได้ยินเกิดทำกิจได้ยิน เสียงปรากฏได้เพราะมีจิตที่ทำกิจได้ยินเสียงนั้น นี่เป็นลักษณะของสภาพธรรมที่เป็นสภาพรู้​ ไม่มีรูปร่างเลย ความน่าอัศจรรย์คือธาตุนี้มีจริง ๆ  และเป็นธาตุที่เมื่อเกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วย จะไม่รู้ไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นสภาพรู้ กำลังเห็นนี่ ไม่ใช่ไม่เห็นใช่ไหม

  ผู้ถาม   เห็น

  สุ.   เพราะฉะนั้นเห็นเป็นสภาพรู้ คือสามารถที่จะเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา


  หมายเลข 11523
  6 ต.ค. 2563  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari