ทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วคิดว่าจะไปรู้ พอ.4232


    สุ.     ก็เป็นเรื่องที่จะเข้าใจสิ่งที่มี ไม่ใช่ไปทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วไปคิดว่าจะไปรู้สิ่งที่เราทำให้เกิดซึ่งเราทำก็ไม่ได้ แล้วก็ไม่ใช่การรู้สิ่งที่เกิดแล้วด้วย ถ้าสิ่งนั้นยังไม่เกิดจะปรากฏไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นขณะนี้ไม่ลืมว่าสิ่งที่ปรากฏคือเกิดแล้ว แต่ไม่ประจักษ์การเกิดและดับจนกว่าจะค่อย ๆ รู้ลักษณะซึ่งไม่ใช่เพียงการคิดถึงเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏ เพราะฉะนั้นก็คงเลิกคิดว่าทำยังไง สอนวิธีทำหรือว่าให้ความมั่นใจ ต้องเป็นความเข้าใจของผู้ที่ฟังและก็มั่นใจจริง ๆ หรือเปล่าว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเป็นความจริง  ที่ถูกต้อง ไม่ใช่คนอื่นรับรองหรือให้บอกเพื่อที่จะได้มั่นใจ ๆ หรือยังคะ

    ผู้ถาม     มั่นใจขึ้นค่ะ แล้วก็เป็นความจริงอย่างที่อาจารย์กล่าว


    Tag  เข้าใจ ไปทำ
    หมายเลข 11504
    4 ก.ค. 2561