เป็นธรรมที่ควรละ พอ.4232

นิภัทร     เวลาโกรธเกิด ก็รู้ว่าโกรธใช่ไหม แต่ไม่รู้ว่าเรามีกิเลสหรือรู้ว่าเราโกรธเป็นคนเลวท่านว่า แล้วทำยังไงถึงจะรู้ ไม่ใช่รู้ว่าโกรธ มีใครไม่รู้บ้างว่าโกรธเวลาโกรธ ทุกคนรู้ แต่รู้อย่างนี้ไม่เรียกว่ารู้ ท่านถึงบอกว่าเป็นคนเลว ท่านถึงบอกต้องเจริญสติปัฏฐาน โกรธไม่ใช่เรา มันเป็นธรรมชนิดหนึ่ง เป็นอกุศลธรรม เป็นธรรมที่เราควรละ รู้ขณะที่มันโกรธ แล้วโกรธนี่ใครทำให้โกรธ มันเกิดของมันเพราะมันมีเหตุปัจจัยฉันใด สติมีใครทำให้เกิด เขาก็เกิดได้โดยมีเหตุปัจจัยของเขา เพราะฉะนั้นอย่าไปถามให้ใครรับรอง


Tag  โกรธ 
หัวข้อหมายเลข  11505
ปรับปรุง  4 ก.ค. 2561