แม้นตื่นขึ้นมาก็เหมือนกับอยู่ในความฝัน พอ.4232


  ผู้ถาม     อยากให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายลักษณะจริง ๆ แม้นตื่นขึ้นมาก็เหมือนกับอยู่ในความฝัน

  สุ.     คุณสุกัญญาจำอะไรบ้าง

  ผู้ถาม     จำท่านอาจารย์ได้

  สุ.     เป็นอัตตสัญญาหรือว่าเป็นอนัตตสัญญา สัญญาความจำว่าเป็นอัตตามีคุณสุกัญญาแล้วก็มีคนอื่นด้วย มีคนและเรื่องราวต่าง ๆ  เพราะฉะนั้นที่จำไว้ทั้งหมดเป็นอัตตสัญญาหรือว่าเป็นอนัตตสัญญา

  ผู้ถาม     เป็นอัตตสัญญา

  สุ.     เพราะฉะนั้นจริงไหม มีอัตตาหรือเปล่า แล้วจำอะไรไว้ เป็นเรื่องเป็นราวทั้งหมดเลย ก็เหมือนฝันไหมคะ ในฝันก็จำได้ ฝันว่าอะไรก็จำได้ ไม่ได้ต่างกันเลย เพราะว่าถ้าพูดถึงความจำก็เป็นแต่เพียงความจำ ขณะนี้ไม่ได้รู้ลักษณะของธรรมที่เกิดแล้วดับเลยสักอย่างเดียว ในฝันก็ไม่ได้รู้ลักษณะสภาพธรรมใด ๆ ที่เกิดแล้วดับด้วย เพราะฉะนั้นขณะนี้จำเรื่องราวเหมือนฝันก็จำเรื่องราวและเรื่องเดียวกันด้วย คืนนี้คุณสุกัญญาอาจจะฝันถึงดิฉันก็ได้เพราะขณะนี้จำว่ามีดิฉันอยู่ในโลกนี้ เพราะฉะนั้นก็จำ ถึงจากโลกนี้ไปแล้วก็มีคนที่ฝันถึงคนที่ล่วงลับไปแล้วได้เพราะจำ ยังเหมือนมีคนนั้นอยู่ตลอดชาติ เหมือนฝันหรือเปล่า ในเมื่อความจริงไม่มีใครเลย มีแต่สภาพธรรมที่เกิดดับ


  Tag  อนัตตสัญญา อัตตสัญญา
  หมายเลข 11511
  7 ส.ค. 2561