โสตวัตถุ

 
บ้านธัมมะ
วันที่  25 ก.ย. 2551
หมายเลข  9968
อ่าน  2,445

โสตวัตถุ

โสต (หู) + วตฺถุ (ที่ตั้ง ที่อยู่ ที่เกิด)

ที่เกิดของจิต คือหู หมายถึง โสตปสาทรูป ซึ่งเป็นที่อยู่หรือเป็นที่เกิดของโสตวิญญาณ ๒ ดวง (กุศลวิบาก ๑ ดวง อกุศลวิบาก ๑ ดวง) โสตปสาทเป็นรูปปรมัตถที่เป็นสภาวรูป จะเรียกชื่อว่า โสตวัตถุเมื่อมีโสตวิญญาณเกิดขึ้นเท่านั้น


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 3 ม.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
raynu.p
วันที่ 7 ม.ค. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 1 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ