โสภณกิริยาจิต

 
บ้านธัมมะ
วันที่  29 ก.ย. 2551
หมายเลข  10008
อ่าน  2,116

โสภณ (ดีงาม) +กิริยจิตฺต (กิริยาจิต)

กิริยาจิตที่มีเจตสิกที่ดีงามเกิดร่วมด้วย หมายถึง กิริยาจิต ๑๗ ดวงคือ มหากิริยาจิต ๘ ดวง มหัคคตกิริยาจิต ๙ ดวง ซึ่งเป็นกิริยาจิตที่ทำกิจชวนะ และเป็นของพระอรหันต์เท่านั้น

อเหตุกกิริยา ๓ ดวง ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑ มโนทวาราวัชชนจิต ๑ หสิตุปปาทจิต ๑ ไม่ใช่โสภณกิริยาจิต เพราะไม่มีโสภณเจตสิกเกิดร่วมด้วย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Nongnuch
วันที่ 21 พ.ย. 2553

Anumotana ka.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 1 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ