โสภณจิต

 
บ้านธัมมะ
วันที่  29 ก.ย. 2551
หมายเลข  10009
อ่าน  6,002

โสภณ (ดีงาม) + จิตฺต (จิต)

จิตที่ดีงาม หมายถึง จิตที่มีโสภณเจตสิกเกิดร่วมด้วย เช่น สัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ อโลภะ อโทสะ เป็นต้น

โสภณจิตมี ๕๙ ดวง (โดยย่อ) ได้แก่

กามโสภณจิต ๒๔ คือ มหากุศลจิต ๘ มหาวิบากจิต ๘ มหากิริยาจิต ๘

รูปาวจรจิต ๑๕ คือ รูปาวจรกุศลจิต ๕ รูปาวจรวิบากจิต ๕ รูปาวจรกิริยาจิต ๕

อรูปาวจรจิต ๑๒ คือ อรูปาวจรกุศลจิต ๔ อรูปาวจรวิบากจิต ๔ อรูปาวจรกิริยาจิต ๔

โลกุตตรจิต ๘ คือ โลกุตรกุศลจิต ๔ โลกุตรวิบากจิต ๔


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Nongnuch
วันที่ 21 พ.ย. 2553

Anumotana ka.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 1 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
bigcat001
วันที่ 4 พ.ค. 2564

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ