โสตวิญญาณ

 
บ้านธัมมะ
วันที่  25 ก.ย. 2551
หมายเลข  9969
อ่าน  4,289

โสต (หู) +วิญฺญาณ (สภาพที่รู้แจ้งอารมณ์ จิต)

สภาพรู้แจ้งอารมณ์ทางหู หมายถึง อเหตุกวิบากจิต ๒ ดวง ซึ่งเกิดที่โสตวัตถุ (โสตปสาท) ทำสวนกิจ คือ รับรู้สัททารมณ์ที่กระทบทางหูเป็นกุศลวิบาก ๑ ดวงรับรู้เสียงที่ดีเป็น อกุศลวิบาก ๑ ดวงรับรู้เสียงทีไม่ดี โสตวิญญาณเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนาทั้ง ๒ ดวง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 1 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ