โสตาปัตติยังคะ ๔

 
บ้านธัมมะ
วันที่  25 ก.ย. 2551
หมายเลข  9970
อ่าน  4,875

จตุ (สี่) +โสตา (กระแสนิพพาน) +ปตฺติย (ถึง) +องฺค (องค์)

องค์แห่งการถึงกระแสนิพพาน องค์แห่งการถึงความเป็นโสดาบัน ๔ ประการ หมายถึง เหตุที่ทำให้มีความเจริญ เรียกว่า วุฑฒิธรรม ได้แก่

๑.การคบสัตบุรุษ

๒.การฟังพระสัทธรรมของท่าน

๓.การพิจารณาโดยแยบคาย

๔.การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม

เมื่อกระทำเหตุทั้ง ๔ เหล่านี้แล้ว ย่อมถึงความเจริญและมีโอกาสบรรลุถึงความเป็นพระโสดาบันในอนาคตกาลแน่นอน


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 28 ก.ย. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Nongnuch
วันที่ 14 พ.ย. 2553

Anumotana ka.

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 1 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ