โสตวัตถุ
โดย บ้านธัมมะ  25 ก.ย. 2551
หัวข้อหมายเลข 9968

โสตวัตถุ

โสต (หู) + วตฺถุ (ที่ตั้ง ที่อยู่ ที่เกิด)

ที่เกิดของจิต คือหู หมายถึง โสตปสาทรูป ซึ่งเป็นที่อยู่หรือเป็นที่เกิดของโสตวิญญาณ ๒ ดวง (กุศลวิบาก ๑ ดวง อกุศลวิบาก ๑ ดวง) โสตปสาทเป็นรูปปรมัตถที่เป็นสภาวรูป จะเรียกชื่อว่า โสตวัตถุเมื่อมีโสตวิญญาณเกิดขึ้นเท่านั้นความคิดเห็น 1    โดย เซจาน้อย  วันที่ 3 ม.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 2    โดย raynu.p  วันที่ 7 ม.ค. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 3    โดย chatchai.k  วันที่ 1 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ