ธรรมธาตุคืออะไร

 
Sam
วันที่  26 พ.ค. 2551
หมายเลข  8724
อ่าน  2,576

ตามที่ทรงจำแนกธรรมเป็นธาตุ ๑๘ นั้น องค์ธรรมของธรรมธาตุคืออะไรบ้างครับ บัญญัตินับเป็นธรรมธาตุด้วยหรือไม่


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 26 พ.ค. 2551
ขอเชิญคลิกอ่านกระทู้ .. ธาตุ ๑๘
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
วันที่ 26 พ.ค. 2551
บัญญัติไม่เป็นธรรมธาตุค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Sam
วันที่ 26 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
วันที่ 26 พ.ค. 2551

พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงพระธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริง ทั้งหมดทั้งปวงไม่พ้นธาตุ ซึ่งคำว่าธาตุกับธรรมใช้แทนกันได้ เพราะแสดงถึงลักษณะสภาพธรรมที่มีจริง ทรงไว้ซึ่งลักษณะเฉพาะของตนๆ เมื่อกล่าวถึงธรรมธาตุ (ธัมมธาตุ) แล้ว เป็นสภาพธรรมทั้งรูปธรรม และ นามธรรม ได้แก่ เจตสิกทั้งหมด ๕๒ ประเภท สุขุมรูป ๑๖ และ นิพพาน ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 26 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
suwit02
วันที่ 28 พ.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เมตตา
วันที่ 28 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนาคุณkhampan.a ค่ะ ชัดเจนมากค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Suth.
วันที่ 27 พ.ค. 2559

เพราะผมยังอ่อนพื้นฐานทางภาษาธรรม แม้อ่านคำอธิบายของท่านอาจารย์ Khampan.a เรื่องธรรมธาตุแล้ว ก็ยังไม่เข้าใจ ใคร่ขอคำอธิบายเพิ่มเติมในข้อที่กล่าวว่า "ได้แก่ เจตสิกทั้งหมด ๕๒ ประเภท สุขุมรูป ๑๖ และ นิพพาน" เพราะเหตุใดธรรมธาตุจึงได้แก่ เจตสิกทั้งหมด สุขุมรูป ๑๖ และนิพพาน จึงเป็นธรรมธาตุ รูปอื่นๆ เหตุใดจึงไม่ใช่ธรรมธาตุ และรวมทั้งจิต ก็ไม่เป็นธรรมธาตุเลยสักประเภทเดียว แท้ที่จริงแล้วธรรมธาตุคืออะไรครับ ขอความกรุณาจากท่านอาจารย์และท่านผู้รู้ทุกท่านช่วยให้ความกระจ่างด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
chatchai.k
วันที่ 28 พ.ค. 2559

เหตุใดธัมมธาตุ จึงหมายรวมเฉพาะ เจตสิก ๕๒ สุขุมรูป ๑๖ และ นิพพาน

ขอเชิญคลิกอ่าน... ธัมมธาตุ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Suth.
วันที่ 2 มิ.ย. 2559

ขอบคุณและอนุโมทนา

ก็ค่อยๆ เข้าใจเพิ่มขึ้นครับ และก็ต้องฟังธรรมต่อไป สะสมความเข้าใจต่อไปครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ