นั่งตรงหน้าพระเวลาท่านฉัน

 
คุณสงสัย
วันที่  26 พ.ค. 2551
หมายเลข  8726
อ่าน  2,602

ขณะที่พระท่านรับถวายอาหารและกำลังเริ่มฉัน อุบาสกที่ถวายนั้นนั่งตรงหน้าพระและพูดคุยกับท่าน ขณะที่ท่านกำลังฉัน เป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่ หรือควรให้ท่านได้ฉันตามอัธยาศัย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 26 พ.ค. 2551

เวลาพระภิกษุกำลังฉันอาหาร ไม่ควรชวนท่านคุย เพราะจะทำให้ท่านเป็นอาบัติได้คือในพระวินัยมีสิกขาบทในเสขิยวัตร ตอนหนึ่งว่า " เราพึงศึกษาว่า เมื่อปากยังมีคำข้าวอยู่เราจักไม่พูด " สรุปคือ ถ้ามีอาหารอยู่ในปากพระพูดไม่ได้ ถ้าพูดต้องอาบัติ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
บักกะปอม
วันที่ 26 พ.ค. 2551

มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกไหมค่ะ ว่าการนำอาหารคาวหวานมาคลุกผสมก่อน

แล้วค่อยฉัน เพื่อไม่ให้ติดในรสอนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
study
วันที่ 27 พ.ค. 2551

ยังไม่พบข้อความดังกล่าว ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาครับสำหรับผู้มีกิเลสอยู่แม้จะคลุกผสมกัน ก็ติดในรสได้

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
วันที่ 27 พ.ค. 2551

ภิกษุที่ฉันอาหารภาชนะเดียว ท่านก็ขัดเกลากิเลสยิ่งขึ้นท่านก็ใส่อาหารคาวหวานผสมกันเพื่อขัดเกลาความติดในรสก็ได้ค่ะ แล้วแต่การสั่งสมอุปนิสัยต่างกันค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
baramees
วันที่ 27 พ.ค. 2551
อ้างอิงจาก : ความคิดเห็นที่ 2 โดย บักกะปอม

มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกไหมค่ะ ว่าการนำอาหารคาวหวานมาคลุกผสมก่อนแล้วค่อยฉัน เพื่อไม่ให้ติดในรสอนุโมทนา

ยังไม่พบข้อความที่นำอาหารมาผสม คลุกกันเพื่อไม่ให้ติดในรส แต่มีในเรื่องที่พระโพธิสัตว์ พระองค์ก็นำอาหารมาระคน ปนกันเมื่อคราวเสด็จเข้าไปในกรุงราชคฤห์ เมืองของพระเจ้าพิมพิสาร

ฝ่ายพระมหาบุรุษ มีอินทรีย์สงบ มีพระหฤทัยสงบเป็นประหนึ่งดึงดูดสายตา มหาชน เพราะความงามแห่งพระรูปทรงแลชั่วแอก รวบรวมอาหารระคนกัน พอยังอัตภาพให้เป็นไปได้

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
suwit02
วันที่ 28 พ.ค. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
พาราระวี
วันที่ 28 พ.ค. 2551
น่าจะดูไม่สุภาพนะคะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ