อะไรเป็นเหตุปัจจัยให้ได้ชื่อว่า...ใบลานเปล่า.

 
บักกะปอม
วันที่  26 พ.ค. 2551
หมายเลข  8727
อ่าน  1,877

กรุณาอธิบายด้วยค่ะอนุโมทนาค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 27 พ.ค. 2551

คำว่า ใบลานเปล่า ในที่นี้คงหมายถึง รู้เพียงปริยัติ แต่ยังไม่บรรลุมรรคผล แต่เรื่องนี้พระภิกษุที่ถูกกล่าวว่า ใบลานเปล่า ภายหลังท่านก็บรรลุมรรคผล

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
วันที่ 27 พ.ค. 2551

ท่านพระโปฐิละ ท่านเป็นผู้ทรงพระไตรปิฏก แต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสเรียกท่านว่า ใบลานมาแล้ว ใบลานนั่งแล้ว ภายหลังท่านเกิดความละอาย ก็เลยปรารภความเพียรบรรลุเป็นพระอรหันต์ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
baramees
วันที่ 27 พ.ค. 2551

อโยนิโสมนสิการ หลงลืมสติ ว่าศึกษาธรรมเพื่ออะไร

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
suwit02
วันที่ 28 พ.ค. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Guest
วันที่ 28 พ.ค. 2551

ถ้าสนใจศึกษาธรรมเพียงเพื่อเข้าใจเรื่องราว จำนวน ความหมายของคำหรือศัพท์ธรรมต่างๆ แม้จะเป็นผู้ที่สามารถทรงจำไว้ได้ กล่าวได้ แสดงได้ แต่ไม่น้อมไปเพื่อรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนี้ ก็เป็น “ ใบลานเปล่า ” แน่ๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
happyindy
วันที่ 29 พ.ค. 2551

อ้างอิงจาก : ความคิดเห็นที่ 5 โดย unh ถ้าสนใจศึกษาธรรมเพียงเพื่อเข้าใจเรื่องราว จำนวน ความหมายของคำหรือศัพท์ธรรมต่างๆ แม้จะเป็นผู้ที่สามารถทรงจำไว้ได้ กล่าวได้ แสดงได้ แต่ไม่น้อมไปเพื่อรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนี้ ก็เป็น “ ใบลานเปล่า ” แน่ๆ

โดนใจ

ขออนุโทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
พาราระวี
วันที่ 29 พ.ค. 2551

อนุโมทนาค่ะ ศึกษาธรรมไม่ใช่เพื่อลาภ ยศ หรือ สรรเสริญ แต่เพื่อ ละความไม่รู้นี่เป็นสิ่งที่ควรระลึกอยู่เสมอ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
JANYAPINPARD
วันที่ 2 มิ.ย. 2551

รายละเอียดในความคิดเห็นที่ 2

เชิญคลิกอ่าน

เรื่องพระโปฐิลเถระ .. ใบลานเปล่า - รู้มากแต่เอาตัวไม่รอด

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ