พุทธประวัติ

 
สามารถ
วันที่  26 พ.ค. 2551
หมายเลข  8728
อ่าน  1,971

พุทธประวัติอยู่ส่วนไหน ตอนไหนของ พระไตรปิฎกครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 26 พ.ค. 2551

[เล่มที่ 55] พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๑ - หน้าที่ ๘๑

[เล่มที่ 70] พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน เล่ม ๘ ภาค ๑ - หน้าที่ ๑๐๒

[เล่มที่ 73] พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่ม ๙ ภาค ๒ - หน้าที่ ๖๙๐

ถ้ารวมถึงประวัติพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ ไม่ใช่เฉพาะองค์ปัจจุบันก็ใน พุทธวงศ์ เล่ม ๗๓

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 27 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เจริญในธรรม
วันที่ 27 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
วันที่ 27 พ.ค. 2551

หนังสือแนวทางเจริญวิปัสสนาตอนที่ ๑ - ๑๐ และ เอ็มพี ๓ ชุดเทปวิทยุ แผ่นที่ ๑ ก็มีพุทธประวัติค่ะ บรรยายโดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 20 มิ.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ