ธรรมกาย

 
กระดาษ
วันที่  26 พ.ค. 2551
หมายเลข  8725
อ่าน  1,696

ผมดูโทรทัศน์ช่อง DMC แล้วได้ยินคำว่า ธรรมกาย อยากจะเรียนถามผู้รู้ว่าคำว่า

๑. ธรรมกายในพระไตรปิฏก มีความหมายว่าอย่างไรครับ

๒. หมายถึงอะไรครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 26 พ.ค. 2551
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
baramees
วันที่ 26 พ.ค. 2551

ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ธรรมกาย พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นเกิดจากพระหทัย ความดำริของพระองค์อันอาศัยกายของพระองค์ กายของพระองค์ที่เป็นที่อาศัยให้แสดงธรรมออกมา จึงชื่อว่าธรรมกาย

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
วันที่ 27 พ.ค. 2551

ธรรมกาย โดยศัพท์ที่ประชุมของธรรมะทั้งหลาย

ธรรมกาย โดยความหมาย หมายถึง พระผู้มีพระภาคเจ้า ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
วันที่ 28 พ.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
มาณพน้อย
วันที่ 7 มิ.ย. 2551

พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้น พระองค์ทรงตรัสรู้โดยชอบได้โดยพระองค์เอง ไม่ได้ทรงสดับมาจากบุคคลหนึ่งบุคคลใดเลย

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
suwit02
วันที่ 8 มิ.ย. 2551

อ้างอิงจาก : ความคิดเห็นที่ ๕ โดย มาณพน้อย

พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้น พระองค์ทรงตรัสรู้โดยชอบได้โดยพระองค์เอง ไม่ได้ทรงสดับมาจากบุคคลหนึ่งบุคคลใดเลย

ขออนุโมทนาครับ

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เมตตา
วันที่ 11 มิ.ย. 2551

ขออนุโมทนาทุกทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
chatchai.k
วันที่ 7 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ