มีคนถามผมว่า ทำไมถึงเชื่อว่าชาติที่แล้วมี ชาติหน้ามี
 
waratwaron
วันที่  15 มี.ค. 2551
หมายเลข  7907
อ่าน  843

โดยความเห็นส่วนตัวคือผมเชื่อแน่นอน อาจจะเป็นเพราะผมเติบโตมากับครอบครัวที่ไปวัดตลอด พร้อมกับได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์หลายๆ องค์ แต่ถ้าผมจะตอบเพื่อนที่ถามผม ผมไม่รู้จะตอบยังไงดีครับ ขอความคิดเห็นของอาจารย์หลายๆ ท่านหน่อยครับกราบขอบพระคุณครับ


  ความคิดเห็น 2  
 
waratwaron
วันที่ 15 มี.ค. 2551

ขอบพระคุณครับ ไม่ทราบว่าท่านอื่นๆ คิดเห็นยังไงครับ ถ้ามีคนถามอย่างนี้

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pannipa.v
วันที่ 15 มี.ค. 2551

เมื่อวานมีไหม?  เดือนที่แล้วมีไหม?  ปีที่แล้วมีไหม?

แล้วชาติหน้าทำไมจะไม่มี?  ชาติหน้าก็ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว

อย่าประมาทอยู่เลย  สะสมเสบียงไว้ชาติหน้าหรือยัง?

 
  ความคิดเห็น 4  
 
shumporn.t
วันที่ 16 มี.ค. 2551

ชาติที่แล้ว  หรือชาติต่อไป  เป็นเพียงการเกิดดับสืบต่อของจิต  จิตทำหน้าที่ปฏิสนธิ

หรือที่เราเรียกว่าคนเกิด แล้วจิตเห็น จิตได้ยิน จิตได้กลิ่น จิตรู้รส จิตกระทบสัมผัสแล้ว

จิตก็คิดนึก (คิดดีเป็นกุศลจิต  คิดไม่ดีเป็นอกุศลจิต)เป็นเช่นนี้ทุกวัน จนกระทั้งจิตดวง

สุดท้ายของชาตินี้ คือ จุติจิต  เกิดขึ้นทำหน้าที่เคลื่อนจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งตามกรรม  ที่เราสมมุติเรียกว่า  คนตาย  การเวียนตายเวียนเกิด  หรือเราเรียกว่า  สังสารวัฏแท้จริงเป็นการ  เกิดขึ้นและดับไป  ไม่ขาดสายของจิตเท่านั้นเอง

 
  ความคิดเห็น 5  
 
รากไม้
วันที่ 30 ก.ค. 2553

เรื่องชาติที่แล้ว ชาติหน้า ไม่ใช่เรื่องความเชื่อนะครับ

แต่เป็นความรู้ความเข้าใจ เป็นปัญญา ที่ได้จากการศึกษาพระธรรมด้วยตนเอง เป็นอย่างดีแล้วเท่านั้น จึงจะรู้จริงรู้แจ้งอย่างมั่นคง ไม่เสื่อม , ถ้าสะสมกุศลมาดี ก็จะทราบได้ว่ามีจริง , ถ้าสะสมแต่อกุศลมา ก็คงจะรู้และเข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้ เพราะจะมีโมหะหรืออวิชชา มาปิดบัง

พระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนั้น เป็นไปในเรื่องที่ลึกซึ้งมาก ยากแก่การหยั่งถึงครับ

ถ้ามีเพื่อนคนไหนอยากรู้เรื่องนามธรรมพวกนี้ ต้องให้เขาศึกษาเองครับ , พวกที่ชอบขี้สงสัยเฉยๆ แต่ขี้เกียจค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเองเลย  คนพวกนี้ถึงรู้เฉพาะเรื่องชาตินี้ ชาติหน้า นรก สวรรค์ แล้วจบกันไปเลย ก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเองเลย เพราะไม่ได้เอาไปต่อยอดจนถึงการดับกิเลสเพื่อหลุดพ้น

 
  ความคิดเห็น 7  
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่ 3 ส.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ