การดำรงชีวิตของผู้รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง
 
มาณพน้อย
วันที่  15 มี.ค. 2551
หมายเลข  7919
อ่าน  748

ข้อความบางตอนจาก... คำบรรยายในรายการ "แนวทางเจริญวิปัสสนา" โดย...ท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์     "ถ้ารู้เรื่องกรรมและผลของกรรมของตนเอง  แล้วแต่จะมีสุข มีทุกข์   ในวันหนึ่งวันใด  เกิดขึ้นก็เพราะเหตุในอดีต เมื่อพร้อมที่จะให้วิบากเกิดขึ้น วิบากคือผลของกรรมนั้นก็เกิดขึ้น   เป็นไปตามเหตุการณ์นั้นๆ    วันนี้ อาจจะเพรียบพร้อมสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ  แต่ว่าพรุ่งนี้   อาจจะวิบัติทั้งหมดก็ได้  หรือว่า  บุคคลที่กำลังทุกข์ยากในขณะนี้ ก็ไม่มีใครทราบว่า   วันต่อไปข้างหน้า  จะมีความสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติมากน้อยสักเท่าไร   แต่ว่าถ้าเป็นผู้รู้   สภาพธรรมตามความเป็นจริง  ในเหตุในผลแล้ว ย่อมจะสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยการ   ไม่กระทำทุจริตกรรม" 
   


  ความคิดเห็น 1  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 15 มี.ค. 2551

การมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาจึงประเสริฐ..อาศัยการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าและผู้รู้ดังเช่น

ท่านอ.สุจินต์ ปัญญาก็ค่อยๆ เจริญขึ้น การใช้ชีวิตก็ตามปัญญาที่เจริญขึ้นนั่นเอง..แต่ที

ละเล็กละน้อยครับ...ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ajarnkruo
วันที่ 16 มี.ค. 2551
เป็นคำพูดที่ดีมากๆ ครับ ...อนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 3  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 16 มี.ค. 2551
" อยู่ด้วยปัญญา "  ชอบจังๆ ... ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 4  
 
shumporn.t
วันที่ 16 มี.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
prapan
วันที่ 3 เม.ย. 2551
-ขออนุโมทนาต่อความเห็นทีถูกต้อง ข้างต้นมากๆ ครับ
 
  ความคิดเห็น 6  
 
suwit02
วันที่ 3 เม.ย. 2551
สาธุ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ