กามภูมิ
 
ปุถุชน
วันที่  16 มี.ค. 2551
หมายเลข  7920
อ่าน  3,463
กามภูมิ 11 มีอะไรบ้างครับ

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 16 มี.ค. 2551
กามภูมิ ๑๑ คือ  อบายภูมิ ๔  มนุษย์ ๑ สวรรค์ ๖  อบายภูมิ ๔ คือ  นรก เดรัจฉาน  เปรต อสุรกายมนุษย์มี ๔ ทวีป นับโดยภูมินับเป็น ๑เทวดา ๖ ชั้น คือ จาตุมหาราชิกา ๑ ดาวดึงส์ ๑  ยามา ๑  ตุสิต ๑  นิมมานรดี ๑    ปรนิมมิตวสวัตตี ๑
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ