กามภูมิ
 
ปุถุชน
วันที่  16 มี.ค. 2551
หมายเลข  7920
อ่าน  3,766
กามภูมิ 11 มีอะไรบ้างครับ

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 16 มี.ค. 2551
กามภูมิ ๑๑ คือ อบายภูมิ ๔ มนุษย์ ๑ สวรรค์ ๖ อบายภูมิ ๔ คือ นรก เดรัจฉาน เปรต อสุรกายมนุษย์มี ๔ ทวีป นับโดยภูมินับเป็น ๑เทวดา ๖ ชั้น คือ จาตุมหาราชิกา ๑ ดาวดึงส์ ๑ ยามา ๑ ตุสิต ๑ นิมมานรดี ๑ ปรนิมมิตวสวัตตี ๑
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ