ชาติหน้ามีจริงไหม


  ถาม   มีผู้ถามว่า ชาติหน้ามีจริงไหมคะ

  ส.   มีแน่ๆ ค่ะ ถ้าถามจะให้ตอบก็ตอบ แต่ยังไม่ได้ฟังเหตุผล ถ้าเรายังมีกิเลสอยู่ เราก็ต้องเกิด ผู้ที่ไม่เกิดคือพระอรหันต์ จำไว้แค่นี้เอง แล้วถ้าเป็นพระอรหันต์แล้ว ตายแล้วจะไม่เกิดอีกเลย คือเราใช้คำว่า ปรินิพพาน

  เพราะฉะนั้น ถ้าใครบอกว่า ยังมีพระพุทธเจ้าอยู่แล้วมารับทานนั้นไม่ถูกต้อง เพราะถ้ามีการเกิดก็ต้องมีตาย เพราะฉะนั้น มีการเกิดดับซึ่งเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ยังไม่ใช่ปรินิพพานจริงๆ ถ้าปรินิพพานคือไม่มีการเกิดอีกเลย ดับหมดทั้ง ๕ ขันธ์ ใช้คำว่า ขันธปรินิพพาน


  หมายเลข 4301
  31 ส.ค. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari