ชาติก่อน ชาตินี้ ชาติหน้า เป็นไปตามกรรม


    สังสารวัฏไม่มีสิ้นสุด  ชาตินี้ก็เป็นผลของกรรมในอดีตที่ได้ทำแล้ว ที่ทำให้เกิดมาเป็นบุคคลนี้  ชาติก่อนจะมีหลายท่านที่คิดไหมว่า ก็คงจะเคยสงสัยว่าชาติหน้าจะเกิดที่ไหน  จะเกิดเป็นใคร เหมือนกับชาตินี้ ทุกคนก็อยากจะทราบว่าต่อไปชาติหน้าจะเกิดที่ไหน และจะเกิดเป็นใคร  เพราะทุกท่านรู้แน่นอนว่า อย่างไรก็จะอยู่ในโลกนี้ตลอดไปไม่ได้  จะต้องจากโลกนี้ไป และเมื่อจากโลกนี้ไปแล้ว ที่น่าคิดน่าสงสัยก็คือจะไปที่ไหน คือจะเกิดที่ไหน เป็นใคร  ชาตินี้ยังคิดอย่างนี้  เพราะฉะนั้นชาติก่อนก็คงจะเคยสงสัยและก็คิดอย่างนี้ว่า ชาติหน้าเราจะเป็นใครอยู่ที่ไหน แต่คำตอบที่ชัดเจน ก็คือว่าที่สงสัยไว้ ชาติก่อนว่าจะเป็นใครที่ไหน ก็คือเป็นคนนี้ ชาตินี้นั่นเอง  ซึ่งก็จะต้องสงสัยต่อไปถึงชาติหน้าอีกว่า จะเป็นใคร อยู่ในภพภูมิไหนต่อไป  แต่ให้ทราบว่าต้องเป็นไปตามกรรมทั้งสิ้น 

    เพราะฉะนั้นทุกท่านมีทั้งกุศลกรรมอย่างอ่อน และอย่างที่ประกอบด้วยปัญญา  และก็มีอกุศลกรรมด้วย  เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันบุคคลก็ย่อมมีโอกาสที่จะเกิดในอบายภูมิได้


    หมายเลข 2335
    18 ส.ค. 2558    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari