เรื่องการปฏิบัติธรรม
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6641
อ่าน  3,528
  ความคิดเห็น 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

ต้องอดทนและไม่ใจร้อนในการอบรมเจริญปัญญาให้ค่อยๆ เข้าใจธัมมะทีละเล็กทีละน้อย เหมือนกับการจับด้ามมีดกว่าจะเห็นการสึกต้องใช้เวลาในการจับนานมากๆ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

ฟังธรรมะเพื่อน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามค่ะ 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pornpaon
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

   

 

 

 

 

 

 

ต้องค่อยเป็นค่อยไป เหมือนต้นไม้ที่มิได้เกิดแล้วงอกงามเป็นไม้ใหญ่ในทันทีต้องเป็นไปตามลำดับขั้นต้องเป็นผู้ว่าง่าย อ่อนน้อม หันเข้าหาบัณฑิตผู้เป็นกัลยาณมิตรทั้งหลายพระธรรมที่พระบรมศาสดาตรัสรู้แล้วนั้นมีเป็นอันมากนับประมาณไม่ได้แม้นใบไม้ที่ร่วงแล้วในภาพนั้นจะนับไม่ไหวยังไม่ได้จำนวนแม้เศษเสี้ยวหนึ่งแห่งส่วนของพระธรรมนั้นจะอาศัยหนทางลัดที่ผิด หวังให้เป็นผู้รู้ตามในทันทีได้อย่างไรจากดิฉันผู้เคยเห็นผิดแต่กำลังค่อยๆ ศึกษาใหม่เพื่อความเห็นถูกโดยความเมตตาของกัลยาณมิตรผู้อาวุโส คือท่านอาจารย์สุจินต์บุคลากรใน มศพ. และบ้านธัมมะรวมถึงผู้ร่วมสนทนาในกระดานสนทนาธรรมผู้แวะเข้ามาทุกท่าน

 
  ความคิดเห็น 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

อบรมเจริญกุศลทุกประการและอบรมปัญญาเพื่อดับกิเลส กุศลทุกประการ คือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ตามแต่ระดับของกุศลนั้น

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
pornpaon
วันที่ 24 ธ.ค. 2550
ขอบพระคุณมากค่ะ
 
  ความคิดเห็น 6  
 
เจริญในธรรม
วันที่ 12 มี.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 7  
 
suwit02
วันที่ 7 พ.ค. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็น 8  
 
jurairat
วันที่ 8 พ.ค. 2551

ผู้สะสมความเห็นถูกแม้หลงทางไปบ้างก็ยังมีโอกาสได้กลับมาสู่ความเห็นถูกอีกการสนทนาก้บผู้เห็นคลาดเคลื่อนจากคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นความลำบากที่จะพูดให้เขาเข้าใจถูกต้องในพระธรรมนั้น จึงเห็นและทราบซึ้งในความเมตตากรุณาของสหายธรรมทั้งหลาย โดยเฉพาะท่านอาจารย์สุจินต์ และที่สำคัญยิ่งในพระมหากรุณาคุณคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ถึงยากลำบากประการใด เราทุกคนที่พอมีกำลังสติปัญญาช่วยเหลือเกื้อกูลได้ก็ขอให้เจริญกุศลกันต่อไป

ดิฉันจำคำพูดของท่านอาจารย์สุจินต์ได้ว่า การหลงลืมสติเหมือนคนป่วยอ่อนแอไม่มีกำลัง การมีสติระลึกรู้ในสภาพธรรมที่กำลังปรากฎ คือการลุกขึ้นตั้งต้นหัดเดินกันใหม่ แล้วก็ล้มลงไปอีกเพราะหลงลืมสติ เป็นเช่นนี้เรื่อยไปในชีวิตประจำวัน กว่าจะก้าวไปได้แต่ละก้าว (การระลึกรู้ในนามธรรมหรือรูปธรรม) ก็ยากเย็นแสนเข็ญ แต่ที่สำคัญ คือไม่ลำบากทุกข์ร้อนกระวนกระวายเหมือนความต้องการของโลภะ ไม่พักไม่เพียรสักวันหนึ่งก็ถึงที่หมาย

ขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกท่านค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 10  
 
เซจาน้อย
วันที่ 15 มิ.ย. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 11  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 8 ก.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
คุณ
วันที่ 22 ส.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 13  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 27 ส.ค. 2551

ส่วนใหญ่ของพุทธศาสนิกชน จึงปฏิบัติธรรมขั้นทาน และขั้นศีล แต่การปฏิบัติธรรมขั้นอบรมเจริญความสงบของจิต หรือขั้นอบรมเจริญปัญญานั้นจะต้องศึกษาให้เข้าใจโดยละเอียด จึงจะอบรมเจริญได้

ขั้นอบรมเจริญปัญญานั้นต้องศึกษาให้เข้าใจโดยละเอีอด เริ่มจากการฟังพระธรรมให้เข้าใจและพิจารณาไตร่ตรองจนเป็นความเข้าใจของตนเองจริงๆ และที่สำคัญ คือการมีกัลยาณมิตรคอยแนะนำให้มีความเห็นถูกเข้าใจถูกในสภาพธรรมตามความเป็นจริงอย่างท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ค่ะ 

กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
bauloy
bauloy
วันที่ 28 ต.ค. 2551

กราบอนุโมทนาคำอธิบายท่านอาจารย์ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านแสดงความคิดเห็นครับ....

 
  ความคิดเห็น 15  
 
คุณ
วันที่ 28 ต.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 16  
 
คุณ
วันที่ 28 ต.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 17  
 
chaiyakit
chaiyakit
วันที่ 20 ก.ค. 2553

ขออนุโมทนาคับ

 
  ความคิดเห็น 18  
 
พรรณี
พรรณี
วันที่ 15 มิ.ย. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 19  
 
คนไทยพบธรรม
วันที่ 5 ส.ค. 2554

แล้วจะต้องการเริ่มปฏิบัติธรรมจะต้องทำอย่างไรครับ สาธุ....

 
  ความคิดเห็น 20  
 
paderm
paderm
วันที่ 7 ส.ค. 2554

เรียน ความเห็นที่ 19 ครับ

เชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ

จะเริ่มปฏิบัติธรรมในขั้นสูงต้องเริ่มอย่างไรครับ สาธุ... 

 
  ความคิดเห็น 21  
 
pamali
วันที่ 3 ต.ค. 2554
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 22  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 2 ธ.ค. 2555

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 24  
 
boonpoj
วันที่ 28 มี.ค. 2556

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 25  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 30 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ