เรื่องการปฏิบัติธรรม
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6641
อ่าน  3,165
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

     ต้องอดทนและไม่ใจร้อนในการอบรมเจริญปัญญาให้ค่อยๆเข้าใจธัมมะทีละเล็กทีละน้อย เหมือนกับการจับด้ามมีดกว่าจะเห็นการสึกต้องใช้เวลาในการจับนานมากๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

ฟังธรรมะเพื่อน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามค่ะ  ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pornpaon
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

 ขออนุโมทนาค่ะ

     

 

 

 

 

 

 

 

     ต้องค่อยเป็นค่อยไป เหมือนต้นไม้ที่มิได้เกิดแล้วงอกงามเป็นไม้ใหญ่ในทันทีต้องเป็นไปตามลำดับขั้นต้องเป็นผู้ว่าง่าย อ่อนน้อม หันเข้าหาบัณฑิตผู้เป็นกัลยาณมิตรทั้งหลายพระธรรมที่พระบรมศาสดาตรัสรู้แล้วนั้นมีเป็นอันมากนับประมาณไม่ได้แม้นใบไม้ที่ร่วงแล้วในภาพนั้นจะนับไม่ไหวยังไม่ได้จำนวนแม้เศษเสี้ยวหนึ่งแห่งส่วนของพระธรรมนั้นจะอาศัยหนทางลัดที่ผิด หวังให้เป็นผู้รู้ตามในทันทีได้อย่างไรจากดิฉันผู้เคยเห็นผิดแต่กำลังค่อย ๆ ศึกษาใหม่เพื่อความเห็นถูกโดยความเมตตาของกัลยาณมิตรผู้อาวุโส คือท่านอาจารย์สุจินต์บุคลากรใน มศพ. และบ้านธัมมะรวมถึงผู้ร่วมสนทนาในกระดานสนทนาธรรมผู้แวะเข้ามาทุกท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

    อบรมเจริญกุศลทุกประการและอบรมปัญญาเพื่อดับกิเลส กุศลทุกประการ คือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ตามแต่ระดับของกุศลนั้น ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pornpaon
วันที่ 24 ธ.ค. 2550
ขอบพระคุณมากค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เจริญในธรรม
วันที่ 12 มี.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
suwit02
วันที่ 7 พ.ค. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
jurairat
วันที่ 8 พ.ค. 2551

     ผู้สะสมความเห็นถูกแม้หลงทางไปบ้างก็ยังมีโอกาสได้กลับมาสู่ความเห็นถูกอีกการสนทนาก้บผู้เห็นคลาดเคลื่อนจากคำสอนของพระพุทธเจ้า  เป็นความลำบากที่จะพูดให้เขาเข้าใจถูกต้องในพระธรรมนั้น  จึงเห็นและทราบซึ้งในความเมตตากรุณาของสหายธรรมทั้งหลาย  โดยเฉพาะท่านอาจารย์สุจินต์  และที่สำคัญยิ่งในพระมหากรุณาคุณคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ถึงยากลำบากประการใด เราทุกคนที่พอมีกำลังสติปัญญาช่วยเหลือเกื้อกูลได้ก็ขอให้เจริญกุศลกันต่อไป
     ดิฉันจำคำพูดของท่านอาจารย์สุจินต์ได้ว่า การหลงลืมสติเหมือนคนป่วยอ่อนแอไม่มีกำลัง การมีสติระลึกรู้ในสภาพธรรมที่กำลังปรากฎ คือการลุกขึ้นตั้งต้นหัดเดินกันใหม่ แล้วก็ล้มลงไปอีกเพราะหลงลืมสติ  เป็นเช่นนี้เรื่อยไปในชีวิตประจำวัน  กว่าจะก้าวไปได้แต่ละก้าว (การระลึกรู้ในนามธรรมหรือรูปธรรม) ก็ยากเย็นแสนเข็ญ แต่ที่สำคัญ คือไม่ลำบากทุกข์ร้อนกระวนกระวายเหมือนความต้องการของโลภะ  ไม่พักไม่เพียรสักวันหนึ่งก็ถึงที่หมาย
     ขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกท่านค่ะ  

 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
เซจาน้อย
วันที่ 15 มิ.ย. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 8 ก.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
คุณ
วันที่ 22 ส.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 27 ส.ค. 2551

    ส่วนใหญ่ของพุทธศาสนิกชน จึงปฏิบัติธรรมขั้นทาน และขั้นศีล แต่การปฏิบัติธรรมขั้นอบรมเจริญความสงบของจิต หรือขั้นอบรมเจริญปัญญานั้นจะต้องศึกษาให้เข้าใจโดยละเอียด จึงจะอบรมเจริญได้
     ขั้นอบรมเจริญปัญญานั้นต้องศึกษาให้เข้าใจโดยละเอีอด เริ่มจากการฟังพระธรรมให้เข้าใจและพิจารณาไตร่ตรองจนเป็นความเข้าใจของตนเองจริงๆและที่สำคัญ คือการมีกัลยาณมิตรคอยแนะนำให้มีความเห็นถูกเข้าใจถูกในสภาพธรรมตามความเป็นจริงอย่างท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ค่ะ 
     กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
bauloy
bauloy
วันที่ 28 ต.ค. 2551

     กราบอนุโมทนาคำอธิบายท่านอาจารย์ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านแสดงความคิดเห็นครับ....

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
คุณ
วันที่ 28 ต.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
คุณ
วันที่ 28 ต.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
chaiyakit
chaiyakit
วันที่ 20 ก.ค. 2553 09:46 น.

ขออนุโมทนาคับ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
พรรณี
พรรณี
วันที่ 15 มิ.ย. 2554 09:23 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
คนไทยพบธรรม
วันที่ 5 ส.ค. 2554 16:06 น.

แล้วจะต้องการเริ่มปฏิบัติธรรมจะต้องทำอย่างไรครับ สาธุ....

 

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
paderm
paderm
วันที่ 7 ส.ค. 2554 10:35 น.

เรียนความเห็นที่ 19 ครับ

เชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ

จะเริ่มปฏิบัติธรรมในขั้นสูงต้องเริ่มอย่างไรครับ สาธุ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
pamali
วันที่ 3 ต.ค. 2554 19:37 น.
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 2 ธ.ค. 2555 02:23 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
boonpoj
วันที่ 28 มี.ค. 2556 23:25 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ