วิญญาณ และจิต ต่างกันอย่างไรในสภาวะ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6645
อ่าน  4,822

ไม่ต่างกัน

การที่ใช้คำว่า จิตบ้าง คำว่า วิญญาณบ้าง ก็เพื่อแสดงลักษณะของจิตแต่ละประเภท ให้รู้ว่า ถ้าเป็นจิตที่อาศัยจักขุปสาท คือ ตา เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา ก็เรียกว่า จักขุวิญญาณ ถ้าเป็นจิตได้ยินเสียง ก็เป็นจิตอีกประเภทหนึ่ง เป็นโสตวิญญาณ เพราะเป็นสภาพรู้ที่อาศัยโสตปสาทจึงเกิดขึ้นได้ยินเสียง จิตได้ยิน และจิตเห็นต่างประเภทกัน เพราะเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดจิตเห็น และเหตุปัจจัยให้เกิดจิตได้ยินต่างกัน ฉะนั้น จิตเห็นและจิตได้ยินจึงไม่ใช่จิตประเภทเดียวกัน 

เมื่อใช้คำว่า จิต ก็หมายถึง สภาพรู้ ธาตุรู้ เมื่อใช้คำว่า วิญญาณ ก็จำแนกออกไปเป็น 

จิตที่เห็น เป็น..จักขุวิญญาณ

จิตที่ได้ยิน เป็น..โสตวิญญาณ

จิตที่ได้กลิ่น เป็น..ฆานะวิญญาณ

จิตที่ลิ้มรส เป็น..ชิวหาวิญญาณ

จิตที่รู้โผฏฐัพพะ เป็น..กายวิญญาณ

จิตที่คิดนึก เป็น..มโนวิญญาณ


  ความคิดเห็น 1  
 
Pararawee
วันที่ 26 เม.ย. 2551

อนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 8 มิ.ย. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 3  
 
captpok
วันที่ 19 ก.ค. 2552
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 4  
 
pamali
วันที่ 6 ต.ค. 2553
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
wiwan
วันที่ 27 มี.ค. 2555

ขอบคุณ ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 2 ธ.ค. 2555

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 29 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ