วิญญาณ และจิต ต่างกันอย่างไรในสภาวะ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6645
อ่าน  4,459

     ไม่ต่างกัน
     การที่ใช้คำว่า จิตบ้าง คำว่า วิญญาณบ้าง ก็เพื่อแสดงลักษณะของจิตแต่ละประเภท ให้รู้ว่า ถ้าเป็นจิตที่อาศัยจักขุปสาท คือ ตา เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา ก็เรียกว่า จักขุวิญญาณ ถ้าเป็นจิตได้ยินเสียง ก็เป็นจิตอีกประเภทหนึ่ง เป็นโสตวิญญาณ เพราะเป็นสภาพรู้ที่อาศัยโสตปสาทจึงเกิดขึ้นได้ยินเสียง จิตได้ยิน และจิตเห็นต่างประเภทกัน เพราะเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดจิตเห็น และเหตุปัจจัยให้เกิดจิตได้ยินต่างกัน ฉะนั้น จิตเห็นและจิตได้ยินจึงไม่ใช่จิตประเภทเดียวกัน  
     เมื่อใช้คำว่า จิต ก็หมายถึง สภาพรู้ ธาตุรู้ เมื่อใช้คำว่า วิญญาณ ก็จำแนกออกไปเป็น  
     จิตที่เห็นเป็น..จักขุวิญญาณ
     จิตที่ได้ยินเป็น..โสตวิญญาณ
     จิตที่ได้กลิ่นเป็น..ฆานะวิญญาณ
     จิตที่ลิ้มรสเป็น..ชิวหาวิญญาณ
     จิตที่รู้โผฏฐัพพะเป็น..กายวิญญาณ
     จิตที่คิดนึกเป็น..มโนวิญญาณ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Pararawee
วันที่ 26 เม.ย. 2551

อนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 8 มิ.ย. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
captpok
วันที่ 19 ก.ค. 2552
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pamali
วันที่ 6 ต.ค. 2553
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wiwan
วันที่ 27 มี.ค. 2555
-ขอบคุณ ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 2 ธ.ค. 2555

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ