Print 
การก้าวออกจากบ้านและสถานการณ์
 
yuphin
วันที่  23 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6648
อ่าน  2,192

หากต้องอยู่ในสภาพทุกข์เพราะคนใกล้ตัวและคนรอบข้างแค่บุลคลสองคน ทั้งๆ ที่พยายามแก้ไขและปรับตัว  แต่ยังไม่เป็นที่ถูกใจของเขา หากพิจารณาแล้วไม่มีความจำเป็นต้องอดทนเพียงคิดว่า ต้องใช้ความดี  มีเมตตา  พึงเปลียนความคิดเขา นานหลายปีมีแต่แย่ลงพยายามพิจารณาว่าเป็นเพราะอะไร     เหมือนดียังไม่พอสำหรับเขา ทั้งคนหนึ่งต้องพึ่งพาเราแท้ๆ ยังไม่เคยเกรงใจเลย  สิ่งเดียวที่มีทุกครั้งที่ทุกข์คือธรรมะเท่านั้น  หนทางอื่นไม่สามารถช่วยได้  ที่อยากไปให้พ้นเพราะตรงนี้ไม่ให้ทำกุศลเจริญขึ้น ต้องคอยเศร้าหมองกับไม่เป็นเรื่องเวทนากับความเป็นเจ้าอารมณ์  ติดอยู่ที่หนทางการแสวงหาธรรมะที่บริสุทธิ์นั้น  เริ่มที่ไหนบุคคลที่กล่าว  มิใช่เขาไม่ดีในสายตาคนอื่น   

ขอบคุณค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

     พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ขันติเป็นตบะอย่างยิ่ง  ความอดทนอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผาบาปธรรมควรเจริญเมตตากับสัตว์ทุกหมู่เหล่า  การทำความตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่มุ่งหวังอย่างอื่น    

     นอกจากการละกิเลสของเราเอง  การอบรมเจริญความดีทุกอย่าง คือ  ทั้งทาน ศีล ขันติ เมตตา ปัญญา เป็นต้น  ไม่ใช่เพื่อหวังคนอื่นให้ดีต่อเรา หรือไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนความคิดหรือการสะสมของเขา หรือไม่ใช่เพื่อหวังผลคือลาภ การสรรเสริญ หรือการเกิดในภพที่ดี แต่ควรจะเป็นไปเพื่อการขัดเกลาอกุศลของตนเท่านั้น  อนึ่ง การแสวงหาทางแห่งความบริสุทธิ์เริ่มด้วยการฟังด้วยความเข้าใจ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

ก็ขอสนทนาด้วยแบบสบายๆนะครับ    เข้าใจและเห็นใจครับ  การอยู่คนเดียวยังมีความทุกข์ในหลายเรื่องอยู่แล้วเป็นธรรมดาโลก     การอยู่ร่วมกันมากคนก็อาจมีความทุกข์ที่

หลายหลากขึ้นไปอีกก็เป็นธรรมดาอีกนั่นแหละครับ     หลายคนที่เคยประสบมา  เมื่อมี

ปัญหาที่รู้สึกว่าจะทนไม่ได้      ก็คิดเหมือนกันแทบทุกคนคือ     หนีไปเสียให้พ้นๆจะดี

ไหม? แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นแต่เพียงความคิดนั่นแหละครับ   เพราะต้องคิดให้รอบคอบหรือ

ไม่ก็ทุกข์อยู่ทั้งวันพอเช้าวันใหม่ก็ลืมๆไปแล้วและรู้สึกว่า   ที่นึกที่คิดเมื่อวานเห็นจะเกิน

ไปหน่อยเป็นต้น          เรื่องแบบนี้เป็นปัญหาส่วนตัวเป็นปัญหาภายในครอบครัวครับ  

คงไม่เหมาะที่ผู้อื่นจะสามารถไปวิพากย์วิจารณ์ได้   เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมี

ปัจจัย(ทางโลก)หลากหลาย         อย่างไรก็ตามนับเป็นกุศลของท่านที่น่ายินดีที่ได้มี

ความสั่งสมในทางธรรมและถือเป็นผู้พบหนทางที่ถูกในการศึกษาธรรม   ที่หลายๆคนที่

มีความทุกข์คล้ายๆท่านไม่มีมีโอกาสได้พบ    จึงได้แต่ขออนุโมทนาในการศึกษาธรรม

ของท่านอันจะยังประโยชน์ในการดำรงชีวิต   และการตัดสินใจในสิ่งต่างๆในชีวิต  ด้วย

ธรรมอันท่านได้พิจารณาดีแล้วนะครับ

 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

ลองนั่งจดปัญหาหลักๆว่ามีอะไรบ้าง  มีทางออกให้เลือกกี่ทาง  ผลของทางเลือกนั้นๆต่อผู้

เกี่ยวข้อง  แล้วเลือกทางที่ทุกคนรับได้มากที่สุด  แล้วไม่ลืมเรื่อง กรรม และ ผลของกรรม

ทุกคนย่อมมีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ ฯลฯ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

แนะนำลองคลิกที่นี่ฟังแผ่น .. บารมีในชีวิตประจำวัน  ค่อยๆอบรมปัญญานะครับ เริ่มจากฟังให้เข้าใจว่าธรรมคืออะไร ขออนุโมทนา

 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

ให้เป็นผู้มีปกติเจริญเมตตา  เช่น  พึงเป็นผู้ว่าง่าย  อ่อนโยน  ไม่มีอติมานะ  พึงเป็นผู้สันโดษ  เลี้ยงง่าย  มีกิจน้อย  ประพฤติเบากายจิต  เป็นผู้ไม่คะนอง  ไม่ติดในสกุลทั้งหลาย  นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะ  พระธรรมเท่านั้นที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pornpaon
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

ดิฉันเคยเศร้าใจว่าทำไมจึงมีชีวิตคู่ที่แปลกประหลาด     และไม่อบอุ่นใจเช่นคู่อื่นเขา   อยู่มาอยู่ไป ได้ศึกษาธรรมะมากขึ้น ความคิดก็เริ่มปลี่ยน  แล้วจึงได้รู้ว่าดิฉันนี้โชคดีมีโอกาสดี ไม่ต้องเป็นภาระใด ๆ ให้รุงรังมาก  นาน ๆ เข้าเมื่อแน่ใจแล้ว  จึงได้ออกปากขอปลดภาระหน้าที่ความเป็นภรรยา    เหลือแต่หน้าที่อันปลดมิได้คือความเป็นแม่ทุกวันนี้   มีคนมาขอยกฐานะอันลำบากให้อยู่เรื่อย ๆ  แต่ดิฉันว่าเป็นเรื่องน่าเหนื่อยหน่าย   คุณอยู่ในสภาพลำบากใจแต่ยังมีกุศลเกิดขึ้นได้   คือยังคิดว่าจะเมตตา นับว่าดีและมีความอดทนมากค่ะ อย่างไรก็ตาม ขอให้พึงพิจารณาอย่างรอบคอบในทุก ๆ ทาง  ก่อนการตัดสินใจใด ๆ ค่ะ      เพราะทุกคนมีกรรมเป็นของ ๆ ตนย่อมมีสภาพธรรมที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไปค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
jurairat
วันที่ 24 ธ.ค. 2550

        ขออนุโมทนากับกุศลจิตทุกท่านที่เอื้อเฟื้อแบ่งปันธรรมะ  ดิฉันเป็นผู้หนึ่งที่มีทุกข์

มีโศกผู้หนึ่ง    ถ้าศึกษาธรรมะต่อไปเรื่อยๆ          จะเข้าใจด้วยปัญญาของตนเองว่า    

 " เพราะกรรมและผลของกรรมจริงๆ  "  เมื่อเราได้ทำอกุศลกรรมมาแล้วจะให้เอาผลคือ

อกุศลวิบากไปไว้ที่ไหน  ไปยกให้ใครถ้าไม่ใช่เราเอง  ถ้าเป็นผู้เจริญสติเป็นปรกติก็เป็น

ปัญญาไม่เดือดร้อนใจ  ไม่หวั่นไหวว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับตน   ทางกายหรือทางใจ  

เกือบ 100 % เป็นทุกข์ทางใจ   ซึ่งมักจะเป็นเพราะคิดนึกไปเองเป็นส่วนมาก      สติ

ปัฏฐานทำหน้าที่ระลึกศึกษาสภาพธรรมที่กำลังปรากฎขณะนั้นแม้เล็กน้อยเกิดแล้วก็

ดับ    อกุศลก็เข้ามาเกิดแทรกสลับไปมาเช่นนี้  ทุกข์ที่เกิดก็เป็นธรรมะไม่ใช่เรา  เขา

เกิดมาทำหน้าที่ของเขาแล้วก็ดับไปเช่นเดียวกับสุข  อาศัยการฟังการอ่านการระลึก

ศึกษาธรรมะบ่อย ๆ     บางคนพูดว่า "  เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส  "  สำหรับดิฉันมักฉวยโอกาสที่ทุกขเวทนาปรากฎก็ระลึกศึกษาสภาพธรรมขณะนั้นทันที   เหมือนทำ

ได้บังคับบัญชาได้     แต่ความจริงคือการสั่งสม                 ขันติ คึอ ความอดทนทุก

สถานการณ์   และยอมรับในเรื่องกรรมและผลของกรรม  จากการได้ยินได้ฟังมานาน         ทุกวันนี้ก็ยังเคยคิดจะกลั่นแกล้งคนที่ทำในสิ่งที่เราไม่พอใจ    แต่ไม่อาจกระทำ

อกุศลให้บุคคลที่เราไม่ชอบใจได้  เพราะเกิด หิริ โอตตัปปะ  กรรมเก่ายังใช้หนี้กันไม่

หมดยังจะเพิ่มหนี้ให้หนักหนาสาหัสอีก   เพียงการเห็นในสิ่งที่ไม่ชอบใจ  ได้ยินเสียงที่

ไม่ไพเราะ   ได้รู้กลิ่นที่น่ารังเกียจ    ได้รับรสที่เลวไม่ประณีตตามใจปรารถนา  

 ถูกกระทบสัมผัสที่กระด้างรุนแรง  เพราะบุญเก่าที่สะสมไว้แต่อดีตชาติ    จึงเกิดสติให้

ระลึกศึกษาได้บ้างแล้วเกือบทุกสถานการณ์  ผู้ที่เจริญสติเป็นปรกติจะเป็นผู้สำรวมกาย

วาจาและใจได้เป็นอย่างดี        ขอให้มีพระธรรมเป็นสรณะ  เป็นที่พึ่ง  ฟังธรรมทุกครั้งพิจารณาให้เข้าใจและน้อม

มาสู่ตนทุกคนมีทุกข์ทั้งนั้น      ทุกข์ที่แท้จริงคือทุกข์ของการเกิดดับ  คือทุกข์ที่พระ

อริยเจ้าทั้งหลายรู้และสามารถดับเหตุแห่งทุกข์นั้นได้เป็นสมุจเฉทไม่ต้องกลับมาเป็น

ทุกข์อีก        ขอให้กำลังใจกับผู้ร่วมทุกข์ในสังสารวัฏนี้  

 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
yuphin
วันที่ 1 ม.ค. 2551

ขอขอบพระคุณทุกๆท่าน   ที่ได้อนุเคราะห์ชี้แนะเตือนสติโดยมีข้อหลักธรรมให้พิจารณาทุกอย่างล้วนเกิดจากเหตุและปัจจัยไม่สามารถบังคับบัญชาได้                           

                                                 ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญทุกๆท่าน  

                                                            yuphin        

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
jurairat
วันที่ 3 ม.ค. 2551

ความรู้สึกวันนี้ก็ไม่เหมือนเมื่อวันก่อนนี้  และจะให้ความรู้เช่นเดิมกลับมาเหมือนเดิมก็ไม่

ได้ เพราะธรรมะทุกอย่างเกิดแล้วดับ  ดับแล้วจะเอากลับคืนมาได้อย่างไร   แก้กรรมเก่า

ไม่ได้แต่ทำกรรม(เหต)ุใหม่ได้   จะทำกุศลกรรมหรืออกุศลดีล่ะคะ  ดูเหมือนเลือกได้แต่

นั่นคือธรรมะ    เกิดขึ้นตามกำลังของการสะสม เพราะทำบุญด้วยกันมาแต่ปางก่อน  จึง

ได้มาพบมาสนทนาธรรมกัน  เท่านี้ก็ดีใจแล้วละ..ขออนุโมทนา..

 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
medulla
วันที่ 4 ม.ค. 2551

ขออนุโมทนาทุกท่านค่ะ

เข้าใจเลยว่า    เรื่องครอบครัวนี้เป็นเรื่องที่ไม่อยากให้มาวิพากษ์วิจารณ์จริงๆ เพราะว่าเหมือนหอกทิ่มแทงใจตลอดเวลา         บางทีอยากไปให้ห่างๆเพื่อลดการได้ยินได้เห็นอะไรที่กระทบใจ   ไม่อยากจะทุ่มเถียงกับคนใกล้ชิด  แต่เพราะการสะสมเป็นเหตุปัจจัย

ให้ต้องเถียง ทำให้หลายๆคนที่ทนสภาพนั้นไม่ได้ ต้องก้าวเดินออกมา   แม้ว่าใครจะ

ตำหนิอย่างไรก็ตาม  ก็เพื่อไม่ให้อกุศลกำเริบ ทั้งกายและวาจา

      แต่ก็อย่างที่คุณแล้วเจอกันแนะนำให้ฟัง เป็นเรื่องชีวิตประจำวัน        ที่ได้มีโอกาส

เจริญบารมีทั้ง 10 ประการ ต้องฟังธรรมต่อไป     เพื่อสะสมความเข้าใจให้มากขึ้นไปอีก

เพราะว่า ไม่มีเราที่ต้องอดทน ไม่มีเขาที่เราต้องโกรธ เป็นเพียงสภาพธรรม  ซึ่งยากที่

จะเข้าใจจริงๆ

ขอบพระคุณมากค่ะ ขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
yuphin
วันที่ 5 ม.ค. 2551

ยังขอยืนยัน  กับคำขอบคุณทุกๆท่านหากมีหนทางที่สามารถแสดงความทราบซึ้ง  ที่บ่งบอกความรู้สึกที่อัดเต็มได้ก็ดี     ทุกข์มิใช่ ตัวอักษร    เป็นความรู้สึกสำหรับผู้ขาดปัญญารู้เท่าทันการเกิดดับ      ทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจัง

 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
jurairat
วันที่ 5 ม.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ....ผู้มีพระธรรมเป็นสรณะจะเป็นผู้มีความแกล้วกล้าสามารถ  เผชิญกับ

ความจริงที่ปรากฏเฉพาะหน้า     ย่อมไม่หวั่นไหวเพราะเชื่อกรรม และผลของกรรม    รู้

เหตุรู้ผลว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้ตามเหตุปัจจัยและเป็นธรรมะบังคับบัญชาไม่ได้ เพราะ

ได้สั่งสมบุญมาแล้วแต่ปางก่อนจึงได้มีโอกาสฟังพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และ

ทรงแสดง ผู้ที่เข้าใจในคำสอนและปฏิบัติตามย่อมถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้  คือการไม่

ต้องกลับมาเกิดอีก     แต่ไม่ใช่จะสำเร็จได้ในเร็ววันและไม่สำเร็จได้ตามความต้องการ 

สำเร็จได้ด้วยกำลังของปัญญาคือความเข้าใจจากการฟังพระธรรมทุกวัน ทีละเล็กทีละ

น้อย  จนเป็นความรู้ความเข้าใจเป็นปัญญาของตนเอง     ซึ่งสามารถหาคำตอบให้ตน

เองได้ถูกต้อง       ตรงตามความเป็นจริงได้ทุกเรื่องทุกสถานการณ์  ขออนุโมทนากับผู้

เปิดกระทู้นี้   เหมือนเปิดใจให้กับทุกคนที่มีทุกข์ในสังสารวัฏนี้ เปิดโอกาสให้อีกหลาย

คนได้เข้าใจพระธรรมเพิ่มขึ้นในชีวิตประจำวัน    รวมทั้งดิฉันด้วยอีกคนหนึ่ง คือ เพื่อน

ร่วมทุกข์ค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
คุณ
วันที่ 26 ก.ย. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
คุณ
วันที่ 26 ก.ย. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ