Print 
มีใครคนหนึ่งแนะนำให้ศึกษาพระธรรม
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  23 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6661
อ่าน  2,241

      ได้ฟังท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์    บรรยายในรายการ    "แนวทางเจริญ

วิปัสสนา" ใจความตอนหนึ่ง น่าฟังทีเดียวว่า .-      " รู้สึกเป็นเรื่องใหญ่เหลือเกิน  สำหรับการแสวงหาหนทางที่จะไม่โกรธ     พยายาม

สอบถามตามที่ต่าง ๆ  บุคคลต่าง ๆ  หนังสือต่าง ๆ  นักปราชญ์ นักจิตวิทยาต่าง ๆ ว่า  

 "ทำอย่างไรจึงจะไม่โกรธ"        รู้สึกพอใจถ้ามีใครบอกวิธีให้  แต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งจะ

บอกว่า   ให้ศึกษาพระธรรม  และ    ฟังพระธรรมให้เข้าใจจริง  ๆ  แล้วกุศลทั้งหลาย   ก็

จะค่อย ๆ  เจริญขึ้น       ซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะค่อย  ๆ  ละคลายอกุศลและ เมื่ออบรม

เจริญปัญญาความรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ     ถูกต้องตรงตามความเป็น

จริงขึ้น   ความโกรธหรือความขุ่นเคืองใจ  ก็จะค่อย ๆ ลดน้อยลง แต่ว่ายังไม่ได้ดับเป็น


สมุจเฉท  จนกว่าจะถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคล..."

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 453

ข้อความตอนหนึ่งจาก ...

สุนทรีสูตร

                        "ชนทั้งหลาย  ผู้ไม่สำรวมแล้ว          ย่อมทิ่มแทงชน   

                    เหล่าอื่นด้วยวาจา  เหมือนเหล่าทหารที่เป็นข้าศึกทิ่ม-

                    แทงกุญชรตัวเข้าสงครามด้วยลูกศรฉะนั้น    ภิกษุผู้มี

                    จิตไม่ประทุษร้าย   ฟังคำอันหยาบคายที่ชนทั้งหลาย

                    เปล่งขึ้นแล้ว   พึงอดกลั้น"
                          

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

            เชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ....อบรมได้นะ !
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

สัตว์อื่นไม่พีงข่มเหงสัตว์อื่น  ไม่พึงดูหมิ่นใคร ๆ ในที่ไหน ๆ  ไม่พึงปรารถนาทุกข์แก่กันและกันเพราะความโกรธ หรือความแค้นใจ    ขออนุโมทนาค่ะ  คุณคำปั่น  อักษรวิลัยที่เข้ามาเป็นสีสันให้กับเว็ปไซด์บ้านธัมมะค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

ขออนุโมทนาครับ คุณคำปั่น อักษรวิลัย ได้ยินชื่อท่านบ่อยๆในการบรรยายธรรม

ของท่านอาจารย์ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pornpaon
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

ขออนุโมทนาค่ะดิฉันก็เป็นคนมักโกรธบ่อย ๆ แบบที่เรียกว่าโกรธง่ายหายเร็ว(แปลความตามศัพท์แบบสามัญ)สังเกตจากผิวสีคล้ายช็อคโกแลตของตัวเองก็รู้ว่า   เป็นคนช่างสะสมโทสะมามากมายในชาติก่อน ๆ และปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่  เพราะมักรู้ว่าโกรธแล้ว ช้าก่อนอกุศลเสมอ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
saifon.p
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

          ขออนุโมทนาคุณคําปั่นค่ะ  ธรรมที่เขียนมามีประโยชน์มากค่ะ

           เขียนมาบ่อยๆนะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 24 ธ.ค. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ  ปัญญาเท่านั้นจึงละกิเลสได้ทุกประการ  จึงควรอบรมเจริญปัญญาบ่อยๆ

เนืองๆ โดยการฟังพระธรรมที่ถูกต้องให้เข้าใจจริงๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Komsan
วันที่ 27 ธ.ค. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
jurairat
วันที่ 27 ธ.ค. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
คุณ
วันที่ 26 ก.ย. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
เซจาน้อย
วันที่ 27 ต.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
pamali
วันที่ 17 มิ.ย. 2553 15:52 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ