Print 
ความรักทำให้คนตาบอด
 
ชินยุทฺโธ
วันที่  24 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6664
อ่าน  2,881

เพราะความรักมากด้วยสิเนหา                ความหลงพาเสียทรัพย์ดับสลาย

เพราะความหลงโมหะมีมากมาย          


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pornpaon
วันที่ 24 ธ.ค. 2550

ทรัพย์ที่เสียไปเพราะความหลง คงไม่มีสิ่งใดเทียบได้กับการเสียอริยทรัพย์ขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 24 ธ.ค. 2550

              ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

          อย่าเสียความดี(อริยทรัพย์)...เพราะกิเลส

โลภะ(ความรัก)  เมื่อเกิดขึ้นย่อมทำให้ไม่เห็นตามความเป็นจริง(มีโมหะเกิดร่วมด้วย)

คิดไปในทางที่ผิด วาจาก็ผิด กายก็ผิด   ย่อมไม่รู้ว่าสิ่งใดควร ไม่ควร ย่อมไม่รู้ว่าสิ่งใด

ควรเสพ ไม่ควรเสพ   ไม่รู้ว่าสิ่งใดมีโทษ ไม่มีโทษ   ไม่รู้ว่าสิ่งใดมีประโยชน์  ไม่มีประ-โยชน์ โดยนัยตรงกันข้ามเมื่อปัญญาเกิด ย่อมเห็นตามความเป็นจริง...

ความหลงและกิเลสอื่นๆก็เช่นกัน เมื่อเกิดขึ้นย่อมไม่รู้ตามความเป็นจริงและในสิ่งอื่นๆ

อีกมากมายในทางที่ผิดครับ จึงควรเห็นประโยชน์ของการฟังพระธรรมในแนวทางที่ถูก

ต้องครับ

     ผู้ใดมีรักย่อมมีทุกข์   ไม่มีรักย่อมไม่ทุกข์   เหมือนน้ำย่อมไม่ติดในบัวฉะนั้น

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 24 ธ.ค. 2550

             ความรักและโลภะทำให้คนตาบอด

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 163

                                   ข้อความบางตอนจาก…

                        อรรถกถา พรหมชาลสูตร

                    คนโลภย่อมไม่รู้อรรถ     คนโลภย่อมไม่เห็นธรรม

              เมื่อนรชนถูกความโลภครอบงำ        ย่อมมืดตื้อทันที

              ความโลภก่อให้เกิดความพินาศ   ความโลภทำให้จิต

              อยากได้     ชนไม่รู้จักความโลภนั้นซึ่งเป็นภัยเกิดใน

              ภายใน ดังนี้.

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 24 ธ.ค. 2550

เชิญคลิกอ่าน..ความโกรธเมื่อเกิดขึ้นทำให้มืดตื้อ 
               
ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 24 ธ.ค. 2550

ขณะที่สติปัฏฐานไม่เกิด  ก็ชื่อว่ามืดสนิทด้วยความไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะค่ะ  เชิญคลิกอ่านที่นี่ค่ะ....โลกแห่งความจริงฉันเป็นเหมือนคนตาบอด !  

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
แช่มชื่น
วันที่ 24 ธ.ค. 2550

ผู้ที่ไม่มีความรัก ความยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส คือ  พระอนาคามี ครับ     พระ-อนาคามีที่มีครอบครัว  ท่านไม่แต่งตัวสวย ไม่ลูบไล้ของหอม    ไม่แต่งหน้าทาปากอีกเลย    เพราะท่านดับกามราคานุสัยได้เป็นสมุจเฉท  พระอนาคามีที่เป็นสามีที่เคยอ่าน  ไม่ยอมให้ภรรยาแตะต้องตัวเลย   เพราะฉะนั้น   ปุถุชนผู้ที่ยังมีกามราคานุสัยอยู่  ก็หนีการเป็นผู้ที่ข้องแวะในกามคุณ ๕ ไม่ได้เลย    แต่ก็จะบรรเทาลงได้บ้าง  ถ้าปัญญาซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับโลภะ  โมหะ  และ อกุศลเจตสิกทุกดวง  ได้เจริญขึ้นครับ             ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
pornpaon
วันที่ 24 ธ.ค. 2550
ขออนุโมทนาอีกสักครั้งค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 25 ธ.ค. 2550

ความรักที่ควรเป็น คือ เมตตา

ลองคลิกอ่าน ...ความรัก และ ความรักเกิดจากอะไร ? ใครบ้างไม่มีความรัก ?

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
คุณ
วันที่ 26 ก.ย. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
เซจาน้อย
วันที่ 13 ม.ค. 2554 20:44 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ