Print 
รังแกน้อง
 
tete
วันที่  25 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6671
อ่าน  1,979

น้องของหนูชอบเอาของหนูไป  หนูเลยเผลอรังแกน้องไป  ควรแก้ไขอย่างไรดี

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 25 ธ.ค. 2550

               ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

แก้ไขด้วยการเห็นโทษในสิ่งที่ทำไปแล้วนะครับ เป็นธรรมดาที่จะต้องทำผิดไป

บ้างครับ แต่เมื่อทำผิดแล้ว  ก็เห็นโทษในความผิดนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับ  เมื่อ

เห็นโทษ ต่อไปก็จะทำอะไรก็จะคิดก่อนทำมากขึ้น   ส่วนที่น้องชอบเอาของหนู

ไปนั้น  ก็ควรที่จะแบ่งให้น้องนะครับ ถ้าเราทำให้คนอื่นมีความสุข  ก็เป็นสิ่งที่ดี

ครับ  ความเห็นแก่ตัวก็จะน้อยลง และเมื่อเรารู้จักแบ่งปัน การทะเลาะกันจาก

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้(รังแกน้อง)ก็จะไม่เกิดขึ้นครับ ที่สำคัญนะครับ  ความคิดที่

จะช่วยเหลือแบ่งปัน  และสิ่งดีๆต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของน้องนั้นจะต้อง

อาศัยสิ่งหนึ่งที่ปรุงแต่งจิตใจเรานั่นก็คือ      พระธรรมของพระพุทธเจ้าครับ   

ลองอ่าน ฟังในเวปนี้และร่วมสนทนาธรรมกันนะครับ      ขออนุโมทนา

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 25 ธ.ค. 2550

     เรื่อง ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้(เป็นเพื่อนกัน)         พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 425

                                    ข้อความบางตอนจาก..

                          อาฬวกสูตร

           [๘๔๔]  อาฬวกยักษ์ทูลถามว่า

                           ทำอย่างไรจึงจะผูกมิตรไว้ได้  

           [๘๔๕]   พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า

                          ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 25 ธ.ค. 2550

       เรื่อง อดทนในความผิดที่เด็กทำผิดกับเรา

     พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๔ - หน้าที่ 450
                                   
                                    ข้อความบางตอนจาก...

                      กัสสปมันทิยชาดก
                            
                [๔๕๖]     ข้าแต่ท่านกัสสปะ   เด็กหนุ่มจะด่าแช่ง

                         หรือจะตีก็ตาม     ด้วยขอความเป็นเด็กหนุ่ม

                         บัณฑิตผู้มีปัญญาย่อมอดทนความผิดที่พวก

                         เด็กทำแล้วทั้งหมดนั้นได้.                  ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
tete
วันที่ 26 ธ.ค. 2550

  ขอขอบคุณ คุณแล้วเจอกันมากค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่ 24 ม.ค. 2556 13:10 น.

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ