Print 
โมหมูลจิต อสังขาริก สสังขาริก
 
ปุจฉา
วันที่  25 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6675
อ่าน  2,854

จากข้อความในหนังสือปรมัตถธรรมสังเขป โมหมูลจิต  คือ  จิตที่เกิดร่วมกับโมหเจตสิก ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่หลง ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมทั้งหลาย  โมหมูลจิตมี ๒ ประเภท คือ

ดวงที่ ๑ อุเปกฺขาสหคตํ วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺตํ

โมหมูลจิตเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยความสงสัย (วิจิกิจฉาเจตสิก) ในความจริงของสภาพธรรมทั้งหลาย

ดวงที่ ๒ อุเปกฺขาสหคต  อุทธจฺสมฺปยุตฺตํ

โมหมูลจิตเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา ประกอบกับความฟุ้งซ่าน (อุทธัจจเจตสิก)

ขอเรียนถามท่านวิทยากรว่า...

1.  เหตุใดโมหมูลจิตจึงไม่มี  อสังขาริก  สสังขาริก  เหมือนกับ  โลภมูลจิต    โทสมูลจิตมหากุศลจิต   มหากุศลวิบากจิต  มหากิริยาจิต ครับ ?

2.  นอกจากจิตที่กล่าวข้างต้น (สีเขียว)  จิตอื่นๆ ที่มี  อสังขาริก  สสังขาริก ยังมีอีกไหมครับ ?

ขอขอบพระคุณในคำตอบครับ 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 26 ธ.ค. 2550

๑. สภาพของโมหมูลจิต ต่างกันเป็นอุทธัทธจสัมปยุตและวิจิกิจฉาสัมปยุต   อนึ่งโมหะเป็นสภาพไม่รู้  หรือ หลง ความหลงจึงไม่มีความต่างว่าถูกชักชวนและไม่ถูกชักชวน     ในคัมภีร์รุ่นหลังสงเคราะห์โมหมูลจิตเป็นประเภทอสังขาริกคือเกิดขึ้นเองโดยไม่ถูกชักชวน

๒.นอกจากประเภทของจิตที่กล่าวแล้ว ในพระบาลี อรรถกถา อภิธรรมมัตถสังคหะไม่ได้แสดงความต่างของจิตโดยความเป็นอสังขาริกและสสังขาริก        แต่ในคัมภีร์รุ่นหลังได้สงเคราะห์   อเหตุกจิต ๑๘  เป็นจิตประเภทอสังขาริก  และ สงเคราะห์ มหัคคตจิต ๒๗  โลกุตรจิต ๘ เป็นจิตประเภทสสังขาริก ก็มี

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 26 ธ.ค. 2550

โมหมูลจิต  เป็นความไม่รู้  ไม่ต้องมีการชักชวนก็เกิดเองค่ะ  เช่น  เราโง่เอง  ไม่มีใครชวนเราก็โง่แล้ว โง่ที่ไม่รู้จักธรรมะ  แถมยังถูกปิดบังอีกนะ  ต่างกับปัญญาต้องอบรมเจริญจึงจะเกิดค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ