Print 
เพราะมีธรรม...จึงยึดถือว่าเป็นเรา !
 
แล้วเจอกัน
วันที่  23 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6662
อ่าน  1,930

              ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

                        สนทนาธรรมที่แก่งกระจาน 12-12-50

ท่านอ.สุจินต์..   ถ้าไม่มีเห็น จะมีเราไหมคะ   ถ้าไม่มีได้ยิน จะมีเราไหม  ถ้าไม่มีคิดนึก จะมีเราไหม   ถ้าไม่มีสภาพธัมมะจะมีคน มีสัตว์บุคคล มีเราหรือเปล่า  แต่เพราะมีสภาพธัมมะจึงยึดถือว่า เป็นเรา เป็นสัตว์บุคคล มีเห็น จึงยึดว่าเป็นเราที่เห็น มีได้ยิน  ก็ยึดถือว่าเป็นเราที่ได้ยินมีสิ่งที่ปรากฏทางตา   ก็ยึดถือว่ามีเรา  มีสัตว์ บุคคล ตัวตน     เพราะฉะนั้น ถ้าไม่มีสภาพธัมมะก็ไม่มีเราเลย   แต่เพราะมีสภาพธัมมะจึงเห็นผิดยึดถือว่ามีเรา มีสัตว์ บุคคล     แท้ที่จริงก็มีแต่เพียงสภาพธัมมะที่เกิดขึ้นและดับไปเท่านั้น

                  ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 24 ธ.ค. 2550

เพราะมีสภาพรู้(จิต และเจตสิก)จึงรู้สิ่งที่เพียงปรากฎ  แต่หลงยึดว่าเป็น สัตว์ บุคคลตัวตน เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด  และเป็นเรา  มานาน หนา เหนียว แน่น มากๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 24 ธ.ค. 2550

ถ้าปัญญาเกิดจะไม่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แช่มชื่น
วันที่ 24 ธ.ค. 2550

ที่สำคัญต้องเป็นปัญญา คือ สัมมาทิฏฐิ  ใน  โลกิยมรรค และใน โลกุตตรมรรค เท่านั้นนะครับ เพราะปัญญาในขั้นสมถภาวนาไม่อาจจะคลาย หรือดับสักกายทิฏฐิได้เลยครับขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pornpaon
วันที่ 25 ธ.ค. 2550

ตราบใดยังไม่รู้ไม่เข้าใจว่าสภาพธรรมมีความเกิดดับเป็นธรรมดาและตลอดเวลาตราบนั้นจะยังเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นตัวตน  จึงยังต้องสะสมความรู้ความเข้าใจอยู่เพราะขณะนี้ สำหรับดิฉัน ตัวเราก็ยังคงเป็นเราอยู่อย่างเหนียวแน่นมากขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
saifon.p
วันที่ 25 ธ.ค. 2550

       มาแล้วอย่างเงียบๆ และไปแล้ว โดยไม่รู้ว่าเป็นเรา

       การสนทนาธรรมบ่อยๆ จะทําให้เข้าใจสภาพธรรมที่ละเอียดยิ่งขึ้น

       ขออนุโมทนา  ผู้ชี้แนะที่ทําให้เข้าใจธรรมะมากขึ้น จากการสนทนาที่บ้านธัมมะค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ