สิ่งที่หาได้ยากในโลก
 
ckitipor
วันที่  23 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6660
อ่าน  3,618

 

        พระพุทธองค์ตรัสความปรากฏ  ๕  ประการ          ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลก  (มโนรถปูรณี          อรรถกถาอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาต)  ดังนี้


 ความปรากฏแห่งตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑  บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว   ซึ่ง   ผู้อื่นแสดงให้ฟัง แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑  กตัญญูกตเวทีบุคคล ๑

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

สิ่งที่หายาก 5  ประการ  เมื่อได้พบแล้วก็อย่าปล่อยเวลาให้เสียไปเปล่า ๆ 

ขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pornpaon
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

ขออนุโมทนาค่ะพวกเราแม้เกิดช้าไปบ้าง แต่ก็ยังไม่สายมาก ยังได้โอกาสพบสิ่งที่หายาก 5 ประการนั้นอยู่ไม่ควรปล่อยให้เสียเวลาไปเปล่า ๆ เช่นที่คุณวรรณีว่าไว้จริง ๆ ค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 24 ธ.ค. 2550

สะสมบุญมาจนได้พบสิ่งยากหลายประการ  จึงไม่ควรประมาทที่จะเจริญกุศลทุกๆประการ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 24 ธ.ค. 2550

เชิญคลิกอ่านที่นี่....หาได้ยาก  

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
dron
วันที่ 25 ธ.ค. 2550

เป็นบุญจริงๆที่เกิดมาพบพุทธศาสนา พบท่านอาจารย์  พบสหายธรรมที่มูลนิธิฯ  

เป็นสิ่งที่ยากจริงๆ  ขออนุโมทนาครับ

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ