การให้ทานกับการทำบุญมีอานิสงส์เท่ากันหรือไม่
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6644
อ่าน  3,952

บุญ คือ กุศลที่ชำระจิตให้สะอาด ด้วยการกระทำทางกาย ทางวาจา และทางใจ ทานจึงเป็นบุญประเภทหนึ่ง  บุญ หรือบุญญกิริยามีหลายอย่าง อานิสงส์ของการให้ทานขึ้นอยู่กับสภาพของจิต การที่กุศลใดจะมีอานิสงส์มากหรือน้อยกว่ากัน ก็ขึ้นกับสภาพจิตที่ผ่องใสปราศจากอกุศล  

ในขณะที่ทำบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น กุศลจิตเกิดโดยตลอดหรือมีอกุศลจิตเกิดคั่น ถ้ามีอกุศลจิตเกิดคั่น ก็เป็นกุศลที่ไม่มีกำลัง อานิสงส์ก็ต้องน้อยกว่ากุศลซึ่งไม่มีอกุศลคั่น เช่น ช่วยเหลือบุคคลอื่นให้สะดวกสบาย ก็เป็นกุศล แต่ถ้าหวังสิ่งตอบแทน ลาภ ยศ สรรเสริญ ก็เป็นอกุศล


  ความคิดเห็น 1  
 
Anutta
วันที่ 5 ม.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 2  
 
เจริญในธรรม
วันที่ 29 ม.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 3  
 
เซจาน้อย
วันที่ 8 มิ.ย. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 4  
 
khondeebkk
khondeebkk
วันที่ 7 ต.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
bauloy
bauloy
วันที่ 24 พ.ย. 2551
ขออนุโมนาครับ....
 
  ความคิดเห็น 6  
 
suwit02
วันที่ 24 พ.ย. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
Komsan
วันที่ 22 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
Belief
วันที่ 21 ต.ค. 2553

ขอถามหน่อยนะคะ ...เคยได้ยินว่า  การทำทานจะได้บุญมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจิตที่บริสุทธิ์มากน้อยแค่ไหน  ถ้าจะทำทานด้วยเงินก็ไม่สำคัญว่าทำมากหรือน้อย แต่ถ้าเราอยากให้มาก  เพราะคิดว่าฝ่ายที่ได้รับทานจากเรามากก็จะนำไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเงินน้อย อย่างนี้จะได้บุญมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ะ  

ขออนุโมทนานะคะ และขอบพระคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
prachern.s
วันที่ 21 ต.ค. 2553

การทำทานจะมีผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ผู้ให้ประพฤติธรรม ผู้รับประพฤติธรรม  ไทยธรรมได้มาโดยธรรม มีเจตนาทั้งสามกาล เป็นต้น

 
  ความคิดเห็น 10  
 
pamali
วันที่ 5 ม.ค. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 21 พ.ค. 2554
ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 12  
 
พรรณี
พรรณี
วันที่ 15 มิ.ย. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
natre
วันที่ 14 พ.ย. 2555

ผมมีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับชาวพุทธ ส่วนมากคิดว่าการทำบุญ คือ การใส่บาตร การถวายเงินร่วมสร้างวัดวา อารามน ฯลฯ และอีกอย่าง เรื่องการปฏิบัติธรรม ส่วนใหญ่คิดว่า การปฏิบัติธรรม คือ การนั่งสมาธิ การเดินจงกรม การนุ่งขาวห่มขาว ส่วนใหญ่ จะไม่คิดว่าการฟังธรรมให้เข้าใจ โดยเฉพาะเรื่องปรมัคถธรรมในชีวิตประจำวัน เป็นการทำบุญ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 2 ธ.ค. 2555

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 15  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 29 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ